Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Bröstcancerstudie förutsäger bättre svar på cellgiftsbehandling

2016-12-16
bröst_Illustration COLOURBOX5145580
Illustration: Colourbox

Forskare vid Lunds universitet har i en ny studie gjort fynd som ökar förhoppningen om att bättre kunna styra behandling med cellgifter. Att östrogenreceptor ER-beta ofta har en skyddande effekt är känt sedan tidigare, men att den är extra tydlig hos patienter som fått cellgiftsbehandling är nytt och intressant.

– Om fyndet skulle bekräftas i fler studier kan det bidra till att de kvinnor som har högst risk får tätare kontroller och/eller annan tilläggsbehandling utöver cellgiftsbehandling, eller att cellgiftsbehandlingen kan begränsas till de kvinnor som har högst risk, säger Karin Elebro, doktorand och försteförfattare till studien.

– Vi har undersökt en östrogenreceptor vid namn ER-beta i tumörer från närmare 1 000 kvinnor som opererats för bröstcancer mellan åren 2002-2012. Då såg vi att det gick bättre för de kvinnor i studien som hade ett högt uttryck av receptorn, jämfört med de som hade ett lågt uttryck. När vi tittade närmare på de tilläggsbehandlingar kvinnorna fick efter kirurgi, var den skyddande effekten extra tydlig hos de som fått behandling med cellgifter, berättar Karin Elebro och Helena Jernström, forskare och docent i experimentell onkologi.

Vill hitta dem med bäst nytta av cellgifter

Det finns i huvudsak två typer av östrogenreceptorer; ER-alfa och ER-beta, båda finns både i normala celler och i cancerceller. ER-alfa har forskarna känt till länge medan ER-beta inte är lika väl studerad.

– Tidigare studier på östrogenreceptor ER-beta har i huvudsak lagt fokus på antihormonell behandling och inte på behandling med cellgifter. Därför känns det extra värdefullt att som nästa steg undersöka kvinnor som fått cellgifter. Man skulle kunna göra motsvarande analys som vi gjort i vår studie på tumörer i redan genomförda läkemedelsstudier där kvinnorna fått cellgiftsbehandling, för att försöka bekräfta våra fynd. Detta är viktigt eftersom vi i dagsläget har så få markörer som kan förutsäga vilka kvinnor som har bäst nytta av en behandling med cellgifter, säger Helena Jernström.

Text: OLLE DAHLBÄCK

Den vetenskapliga artikeln