Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Bränner bort högt blodtryck med kärlkirurgi

2012-09-14

Hundratusentals svenskar lider av högt blodtryck som de medicineras för under återstoden av sin livstid. Men för en del av dem hjälper inte blodtryckssänkande läkemedel. Under försommaren utförde kärlkirurger vid Skånes universitetssjukhus i Malmö en ny behandling för att sänka blodtrycket hos en 75-årig kvinna genom att bränna bort nervtrådar i njurpulsådern.

blodtrycksmätning

Foto: Colourbox

Före ingreppet låg kvinnans systoliska, högre blodtryck konstant på 180 och inte så sällan nådde värdena upp till 210 trots omfattande medicinering.

– Ingreppet skedde utan komplikationer i lokalbedövning. Än är det för tidigt att säga något om det slutgiltiga resultatet, berättar kärlkirurgen docent Nuno Dias, som utförde ingreppet i samarbete med docent Anders Gottsäter som är chef för medicinsk angiologi.

Ny metod

Metoden att bränna bort nervtrådar i njurpulsådern i syfte att sänka blodtrycket är bara några få år gammal. Vid ingreppet förs en tunn kateter in via ljumsken under genomlysning med röntgen. Med hjälp av katetern överförs radiofrekvensvågor som bränner i det nätverk av nerver som bidrar till det förhöjda blodtrycket.

– Dessa nerver signalerar att blodtrycket ska upp. Nu klipper vi av dem, säger klinikchef Martin Malina.

Bestående effekt

Nervtrådarna delas på fyra till sex ställen intill njurpulsådern. De första internationella studierna talar för att metoden har bestående effekt under flera år.

– Det kan dock ta en viss tid innan denna märks fullt ut, säger Nuno Dias.

– Än så länge riktar vi oss endast till dem med den mest svårbehandlade blodtrycksförhöjningen. Ingreppet kan kanske på längre sikt spara både lidande för patienten och stora summor för samhället i takt med att behovet av livslång medicinering minskar, säger Martin Malina.

Text: PER LÄNGBY

Artikeln är tidigare publicerad i Nyhetsbrev för massmedia, nr 5, 2012