Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Blödande tandkött kan förvärra Crohns och ulcerös colit

2024-05-16
Mans mun där det blöder vid en tand.
Patienter med IBD hade förlorat fler tänder och hade mer parodontit än kontroll­gruppen. De som hade både inflammatorisk tarmsjukdom och tandlossningssjukdom rapporterade dess­utom värre tarmbesvär. Foto: Smith Stock /iStock

Patienter med Crohns sjukdom och ulcerös kolit har mer inflammationer i tandköttet än friska personer. Forskning visar också att IBD-patienter med tandlossningssjukdom har mer mag- och tarmbesvär.

Inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, är ett samlingsnamn för flera tarmsjukdomar där Crohns sjukdom och ulcerös kolit är de vanligaste. Vid båda sjukdomarna överreagerar immunförsvaret kraftigt mot tarmens celler. Både arv och miljö­faktorer spelar roll och även en mild bakterieinfektion kan vara en möjlig trigger.

Porträtt av man.
Andreas Stavropoulos. Foto: Daniel Schmölker

Andreas Stavropoulos, professor i parodontologi vid Malmö universitet, har undersökt sambandet mellan mun- och tarmhälsa. En stor dansk enkätstudie från 2021 visar en tydlig koppling, berättar han.

– Patienter med IBD hade förlorat fler tänder och hade mer parodontit än kontroll­gruppen. De som hade både inflammatorisk tarmsjukdom och tandlossningssjukdom rapporterade dess­utom värre tarmbesvär än patienter med IBD som var friska i munnen.

Läkare sällan intresserade av munhälsa

I studien ingick runt 1100 patienter med Crohns sjukdom och ulcerös kolit, samt en kontrollgrupp på 3400 personer. En nyare studie som gjorts på runt 800 svenska patienter, med hjälp av Mag- och tarmförbundet, pekar på samma resultat: IBD-patienter är ofta drabbade av svår tandlossningssjukdom. Svaren från patienterna visar också att problemen inte diskuteras på vanliga läkarbesök.

– Många upplevde att allmänläkare inte visade något speciellt intresse för hur de mådde i munnen. Det är synd efter­som vi vet hur stor påverkan som mun­hälsan har på vår generella hälsa, säger Andreas Stavropoulos.

Tandlossnings­sjukdom, paro­dontit, börjar när bakterier ansamlas vid tandköttskanten och orsakar en inflammatorisk reaktion. Detta leder till att tandköttet svullnar, blir rött och ofta blöder när man borstar sina tänder. Och om bakterierna inte tas bort i tid så kan vävnaden runt tanden börja brytas ner. I värsta fall kan man förlora tanden.

Nära mellan mun och mage

Det finns olika teorier kring sambandet mellan tandlossningsjukdom och IBD. Det skulle kunna handla om att obalansen mellan goda och dåliga munbakterier leder till en obalans också i tarmfloran, till exempel för att många av de dåliga bakterierna sväljs ner. Det kan även handla om att immunförsvaret blir mer reaktivt, eller att inflammatoriska ämnen från tandköttet sprids systemiskt och påverkar olika organ i kroppen.

– Det allra bästa man kan göra själv är att borsta tänderna noggrant. Regelbundna kontroller hos tandläkare eller tandhygienisten, där man tittar närmre på om det finns fickor eller inflammation i tandköttet, är också viktigt.
Den som har ulcerös kolit eller Crohns sjukdom har rätt till särskilt tandvårdsbidrag som omfattar undersökning och förebyggande tandvård.

Fråga om munhälsa

Andreas Stavropoulos vill slå ett slag för den förebyggande vården och hoppas att fler vårdgivare frågar IBD-patienter om deras upplevda munhälsa.

– Vi vet att diabetespatienter kan få förbättrade värden om de har mindre orala inflammationer. Detsamma kan vara sant med IBD-patienter. När tandlossningssjukdomen behandlas så återställs balansen i den orala mikrobiella miljön och patienternas systemiska inflammation minskar. Då kan man tänka sig att man också får mindre inflammation i tarmen. Detta måste dock bli undersökt i en klinisk studie.