Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Bakteriecocktail för äldre

2012-06-05

Tvaa aeldre kvinnor paa picknick

Foto: Johnér

Många äldre bär på lindriga men kroniska inflammationer, ofta utan att ha besvär av det. Men med ökad inflammation ökar också risken för sjukdomar som diabetes, åderförkalkning, inflammatoriska tarmsjukdomar bara för att nämna några. I ett nytt projekt ska forskare studera om speciella blandningar av nyttiga bakterier, tillsammans med frukt eller bär kan motverka och lindra inflammationer och förbättra hälsan hos äldre.

Många inflammationer, som har sitt ursprung i mag-tarmkanalen, kan i sin tur påverka inflammationer i övriga kroppen. Dessutom försämras immunfunktionen med tiden, vilket är en naturlig del av åldrandet.

Frisk tarmflora ska dämpa inflammationer

Antibiotikabehandling är vanligt bland äldre och ungefär en tredjedel av dem som vistas på äldreboenden får antibiotika. Dessa patienter har sannolikt en störd bakterieflora i tarmen, vilket i sin tur leder till sämre immunförsvar och ökad inflammation (se artikeln Den friska tarmfloran...).

– Det finns därför all anledning att försöka minska inflammationen genom att återställa tarmfloran med hjälp av nyttiga bakterier. Om man kan få Bengt Jeppssonbukt med inflammationen i magtarmkanalen kan det dämpa inflammationer även i andra delar av kroppen. Och eftersom bakterierna i tarmen livnär sig på fibrer är det troligt att man får en bättre effekt om bakterierna tillförs tillsammans med fibrer, säger Bengt Jeppsson, överläkare och professor i kirurgi vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet.

Olika blandningar provas

Tillsammans med kollegor från Medicinska fakulteten, Lunds tekniska högskola och Sveriges lantbruksuniversitet har han påbörjat ett projekt där man ska studera hur probiotika (se faktaruta) i kombination med olika frukter och bär påverkar bakteriefloran och inflammationsgraden hos äldre.

Man kommer att prova olika laktobaciller (liknande dem som finns i Proviva) och bifidobakterier (som man idag kan hitta i olika typer av bl.a. yoghurt) i kombination med främst blåbär, nypon och äpplen.

Lånar idén från naturen

I naturen lever bakterier på skalet av exempelvis blåbär eller nypon. När bakterien bryter ner skalet frisätts så kallade polyfenoler som är en sorts biologiskt aktiva ämnen med många goda egenskaper. De fungerar som antioxidanter och kan minska risken för inflammation och cancer.

Forskarna, som har lånat idén från naturen, kommer nu att prova olika blandningar av nyttiga bakterier och bär för att öka frisättningen av polyfenolerna från skalen. Man kommer dessutom att välja bakteriestammar som är extra bra på att stimulera immunförsvaret eftersom detta, som tidigare nämnts, försämras med åldern.

Hälsodryck mot vanliga hälsoproblem

Våren 2012 har forskarna ägnat åt att välja ut de bästa kombinationerna av bakterier och bär/frukt och till hösten räknar man med att kunna påbörja den första pilotstudien på människor.

– Vår förhoppning är att detta så småningom ska resultera i ett kosttillskott speciellt utvecklat för äldre, vilken ska hjälpa oss att komma tillrätta med en del vanliga hälsoproblem inom denna grupp, säger Bengt Jeppsson.

Text: EVA BARTONEK ROXÅ