Söker mat som dämpar äldres inflammationer

Share |

En äldre kvinnas korsade händer

Foto: Dreamstime

Målet är att hitta hälsolivsmedel för äldre. Förhoppningen att hitta en cocktail av probiotika och komponenter från växtriket som motverkar kroniska lindriga inflammationer.

Bengt Jeppsson, professor i kirurgi vid Lunds universitet, har under många år forskat på hur ”goda” bakterier i maten, så kallad probiotika, kan förbättra människors hälsa. Tidigare forskning har bland annat resulterat i hälsodrycken Proviva.

Tarmen försämras med ålder

Nu kommer han och hans kollegor vid Medicinska fakulteten och LTH vid Lunds universitet samt SLU att ge sig in i ett nytt projekt med målet att förbättra hälsan och motverka lindrig inflammation hos äldre patienter.

– När vi åldras förändras mag-tarmkanalens fysiologi och funktion. Det bidrar både till ökad risk för sjukdomar och sämre livskvalitet. Det råder sannolikt ett samspel mellan bakteriefloran i matsmältningskanalen och förändrad immunfunktion.

Genom att tillföra probiotika kan vi påverka bakteriefloran och inflammation både i tarm och i kroppen i övrigt, förklarar Bengt Jeppsson.

Snälla bakterier och ämnen från växtriket

Detta vill forskarna uppnå genom att kombinera nyttiga polyfenoler, som finns i främst frukt och bär, med probiotiska bakterier. Det är växternas polyfenoler som bidrar till att det är så nyttigt att äta frukt och grönsaker.

Kombinationen av polyfenoler och probiotika är tänkt att dels motverka mindre snälla bakterier i matsmältningskanalen, dels mer direkt minska inflammationen. Förhoppningen är att dessa nya livsmedel ska förbättra hälsa hos framför allt äldre personer utan kända sjukdomar men med tecken på lindrig kronisk inflammation, som vid hjärt-kärlsjukdom, hypertoni, diabetes typ II eller övervikt.

Text: JOHANNA SANDAHL

En kommentar till “Söker mat som dämpar äldres inflammationer”

  1. Stefan skriver:

    Prova ät kallpressead kakao. Besök http://www.chocolatedreams.se och ta del av all forskning som finns.

Bengt Jeppsson

Med hjälp av probiotika går det att påverka bakteriefloran och därmed minska inflammationer i tarmen, menar Bengt Jeppsson, professor i kirurgi vid Lunds universitet. Foto: Kennet Ruona

RELATERAT MATERIAL

Läs mer

Nyttiga bakterier kan hjälpa sjukvården

NE om probiotika

Vetenskaplig information

Medicinska fakultetens forskningsdatabas om Bengt Jeppssons projekt

Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

Med fokus på bipolär sjukdom
Med fokus på bipolär sjukdom
Deltagarna för forskningen framåt
Deltagarna för forskningen framåt
Universitetshuset i Lund. Foto: Mikael Risedal
Nya professorer vid Medicinska fakulteten ht 2014
Röntgenbild av knä. Foto: Colourbox
Benskörhet drabbar många

Vad forskar du om?