Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Att åldras med funktionsnedsättning

2015-02-02

äldre man med barnbarn

Idag lever många med en neurologisk funktionsnedsättning betydligt längre än vad som tidigare var vanligt. Samtidigt finns en ökad risk att drabbas av olika åldersrelaterade sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, bland annat genom för mycket stillasittande.

I en serie artiklar berättar forskare från tre forskargrupper vid Lunds universitet mer om sin forskning kring att åldras med en funktionsnedsättning.

Vid Lunds universitet pågår nu flera större studier om att åldras med funktionsnedsättning. Frågor som forskarna söker svar på är hur individen påverkas i ett livsperspektiv av att åldras med en funktionsnedsättning. Vad innebär detta för sjukvården och äldreomsorgen – finns kunskapen att ta hand om äldre med olika former av funktionsnedsättningar? Och hur kan livsstilsförändringar och hjälpmedel bidra till ett bättre liv?

Temaveckans alla artiklar:

Måndagen den 2 februari 2015:

Tisdagen den 3 februari 2015:

Onsdagen den 4 februari 2015:

Torsdagen den 5 februari 2015:

Fredagen den 6 februari 2015: