Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Artros drabbar en fjärdedel av alla över 55 år

2013-02-06
knäskada
En knäskada i unga år kan senare i livet leda till artros. Men hur förebygger man det? Och hur upptäcks det så tidigt som möjligt? Foto: Colourbox

Artros är en vanlig ledsjukdom som orsakar mycket lidande. Över en fjärde­del av alla svenskar över 55 år har någon form av artros. Även en hel del yngre personer får artros, särskilt efter en knäskada.

Här får vi i tre artiklar möta några yngre artrosforskare vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus: en ­forskare som studerar sjukdomens uppkomst, en sjukgymnast som forskar om den bästa träningen för artrospatienter, och en strålningsfysiker som vill hitta nya sätt att avbilda sjukdomens utveckling med magnetkamera.

Tredimensionell bild som bättre kan visa förändringar i brosket.
Läs mer om förbättringar i bilddiagnostik för att studera artrosförändringar i artikeln "Stark MR-kamera hopp för tidig upptäckt av artros". Källa: C. Siversson, Lunds universitet

Mer forskning behövs

Med tanke på att 10–20 procent av befolkningen lider av artros, och att endast 15 procent av alla patienter blir aktuella för operation, är det anmärkningsvärt att forskningen på området är så litet stödd och uppmärksammad. Det menar artrosforskare i Lund och Malmö, som gått samman i ett nätverk kalllat LOAD (Lund University Network for OsteoArthritis Research and Development).

– Det är ett tvärvetenskapligt nätverk där både kliniskt och grundvetenskapligt inriktade forskare, läkare, biokemister, radiofysiker, sjukgymnaster och biomekanik-forskare från LTH ingår, säger professorn i ortopedi Leif Dahlberg.

Det är han som tagit initiativ till nätverket, som funnits informellt i drygt ett år. Nätverket ska nu få fastare former och bl.a. skaffa sig en webbplats med forskningsinformation.

Målet är att utveckla bättre sätt att ställa diagnos, förebygga och behandla artros och därmed ge ökad livskvalitet för patienter med ledbesvär.

Text: INGELA BJÖRCK

Artikeln har tidigare varit publicerad i LUM – Lunds universitets magasin, nr 1 – 2013