Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Unga och allergier

2014-06-09
ungdomar
Foto: Colourbox

Aktuellt om vetenskap & hälsa berättar i några artiklar om en aktuell studie i Skåne för att ta reda på mer om unga och allergier. Kan vårtröttheten kanske vara pollenallergi? Och tänker ungdomar på risken för att få kontaktallergi och handeksem när de väljer yrke?

Dessutom berättar vi mer om varför det är viktigt att göra en allergirond i skolan, och vad som kan gömma sig i lakanen och ge upphov till allergier hos en del …

kvalster
Foto: Wikimedia Commons Alan R Walker

Vårtrötthet kan vara pollenallergi – ny studie vill ge svar

Dagens miljö ger barn kontaktallergi

Kan huden sätta stopp för yrkesval?

Allergikonsulenter hjälper till att minska allergirisker

Skolmiljön är viktig!

Kvalster i sängen?!