Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Aktiviteter och psykisk hälsa

2014-04-03

Det finns ett samband mellan psykisk hälsa och ett liv med tillfredsställande aktiviteter i lagom mängd. Detta samband är bevisat i många studier. Men steget därifrån till att få personer med psykisk ohälsa att må bättre genom aktiviteter är inte helt lätt.

Det framgick av ett föredrag vid Hälsovetenskapens dag på tisdagen. Professorn i arbetsterapi Mona Eklund talade om möjligheterna att omsätta forskningsresultat i psykiatrisk praxis, i det här fallet de resultat som visar på betydelsen av stimulerande aktiviteter. Läs hela artikeln

 

Läs även: Fallgropar som för forskningen framåt

Om  hur man kan förbättra vardagen för personer med psykisk funktionsnedsättning och om vikten av att publicera ”negativa resultat”