TEMA: Cancer hos unga

Share |

Leukemi är den vanligaste cancerformen hos barn. Bättre diagnostik och effektivare behandling har gjort att drygt 80 procent av barnen blir friska.

Även om allt fler barn överlever cancer blir priset för många av dem högt. Den tuffa behandlingen leder för en del till biverkningar i tonår och vuxen ålder.

Vi belyser ämnet i en serie artiklar – både intervjuer med drabbade och med forskare:

Skriver om sviterna av cancer hon fick som barn

Unga med cancer följs upp i EU-projekt

Bertil Johansson: Barnleukemi är fokus för hans forskning

Fakta om barnleukemi

Ärftliga faktorer vid barncancer kan vara underskattade

 Teknikexplosion banar väg för bättre behandling av barncancer

Postiva erfarenheter av hemsjukvård för barn med cancer

Det går inte att kommentera denna artikeln. Hör gärna av dig till info@vetenskaphalsa.se om du har frågor eller synpunkter

Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

Enzym från ”mördar- bakterie” kan rädda njursjuka
Enzym från ”mördar- bakterie” kan rädda njursjuka
Immunförsvaret och diabetes – oväntad koppling funnen
Immunförsvaret och diabetes – oväntad koppling funnen
Har du frågor om njurarnas sjukdomar?
Har du frågor om njurarnas sjukdomar?
Barnvecka i Malmö med temat jämlik vård
Barnvecka i Malmö med temat jämlik vård

Vad forskar du om?