Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

TEMA: Cancer hos unga

2012-02-27

Leukemi är den vanligaste cancerformen hos barn. Bättre diagnostik och effektivare behandling har gjort att drygt 80 procent av barnen blir friska.

Även om allt fler barn överlever cancer blir priset för många av dem högt. Den tuffa behandlingen leder för en del till biverkningar i tonår och vuxen ålder.

Vi belyser ämnet i en serie artiklar – både intervjuer med drabbade och med forskare:

Skriver om sviterna av cancer hon fick som barn

Unga med cancer följs upp i EU-projekt

Bertil Johansson: Barnleukemi är fokus för hans forskning

Fakta om barnleukemi

Ärftliga faktorer vid barncancer kan vara underskattade

 Teknikexplosion banar väg för bättre behandling av barncancer

Positiva erfarenheter av hemsjukvård för barn med cancer

Har utvecklingen av nya mediciner till barn med cancer avstannat?