Skriver om sviterna av cancer hon fick som barn

Share |

Stina Hörberg och Zimba

Stina Hörberg och Zimba. Foto: Carin Sandersnäs

När Stina Hörberg var tre månader fick hon cancer i ögonen. I vuxen ålder drabbades hon åter av allvarlig cancer, troligen orsakad av behandlingen av den första. I dag är Stina Hörberg 42 år, helt blind och verksam som journalist och informatör.

Ett av sina journalistiska uppdrag har hon inom PanCareSurFup, det stora EU-projektet som tar krafttag mot sviter av barncancerbehandling genom att lära sig mer om dessa sena effekter av behandlingen.

Projektet leds av Lars Hjorth, överläkare på Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet.

– I februari 2011 hörde jag ett inslag på Ekot om projektet. Det kom som en skänk från ovan. Av egen erfarenhet vet jag hur viktigt det är med uppföljning och att den individuella sjukdomshistoriken är dokumenterad, säger Stina Hörberg.

Vid denna tidpunkt hade Stina ganska nyligen gått igenom behandling för en tumör inom strålfältet från den behandling hon fick som bebis.

– Efter flera turer i sjukvården i över ett års tid visade sig slutligen att det var en högmalign tumör. Men en dokumenterad sjukdomshistorik, utöver min egen berättelse, hade förmodligen underlättat väldigt mycket för mig – och även för sjukvården, säger Stina.

Nu skriver Stina Hörberg för PanCareSurFup om de många praktiska problem, men också möjligheter och personliga upplevelser, goda och mindre goda, som följer med barncancer och funktionsnedsättning.

Artiklarna kommer med början under våren att publiceras här på Aktuellt om vetenskap och hälsa, www.vetenskaphalsa.se.

I en första artikel berättar hon mer om projektet PanCareSurFup: Unga med cancer följs upp i EU-projekt

Text: KATRIN STÅHL

Artikeln har tidigare varit publicerad i Nyhetsbrev för massmedia nr 1/2012 från Skånes universitetssjukhus, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Labmedicin Skåne och Psykiatri Skåne.

Det går inte att kommentera denna artikeln. Hör gärna av dig till info@vetenskaphalsa.se om du har frågor eller synpunkter

Tema: Cancer hos unga

Under våren 2012 påbörjar vi en serie artiklar på temat unga med cancer - både intervjuer med drabbade och med forskare.

Den första artikeln handlar om projektet PanCareSurFup:

Unga med cancer följs upp i EU-projekt

Ytterligare artiklar

barn som äter

Foto: Dreamstime

PanCareSurFup

Allt fler barn överlever cancer, men för många av dem är priset högt. Den tuffa behandlingen leder för en del till hormonella störningar som påverkar könsmognad och fysisk tillväxt. Andra kan drabbas av ofruktsamhet, hjärtkärl- och njurbesvär eller försämrad inlärningsförmåga.

Genom att lära sig mer om dessa sena effekter av behandlingen kan sjukvården dels förbättra och mildra den botande behandlingen, dels hitta former som tar hand om dem som drabbats av behandlingens biverkningar i tonår och vuxen ålder.

2007, anordnade Lund den första europeiska konferensen om sena komplikationer av barncancer. Det blev startskottet till EU-projektet, PanCareSurFup (PanCare Childhood and Adoloscent Cancer Survivor Care and Follow-up Studies).

För mer information kontakta projektledare och barnonkolog Lars Hjorth på lars.hjorth@med.lu.se eller Project Manager Elise Kvarnström på Elise.Kvarnstrom@med.lu.se

RELATERAT MATERIAL

Läs mer

Barncancern har präglat hennes liv, Skånskan 27 februari 2012

Allt fler barn överlever cancern, Skånskan 27 februari 2012

PanCareSurFups hemsida

PanCares hemsida

Sjukvårdsrådgivningen 1177: Fakta om cancer hos barn

Barncancerfonden

RCC Syd - Unga vuxna med cancer

Ung Cancer

Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

äldre
Multisjuka äldre har större risk för depression
Många äldre faller i onödan
Många äldre faller i onödan
äldre man får läkemedel
Fler eller färre läkemedel till äldre efter sjukhusvård?
äldres händer
Att inte svika i livets sista skede

Vad forskar du om?