Hopp om bättre behandling mot svår öronsjukdom

Hopp om bättre behandling mot svår öronsjukdom
Nyckelord: , ,
Kategori: Hjärnan och nervsystemet, Öron, näsa, hals
2016-02-15
Illustration: Colourbox Personer med Ménières sjukdom har hörselnedsättning, tinnitus och kan drabbas av akuta yrselattacker. Dessa kan uppträda när som helst i vardagen; på jobbet, i motionsspåret eller i matbutiken. En svår yrsel som påminner om sjösjuka. Forskare i Lund har nu lyckats ta fram en forskningsmodell för att kunna studera sjukdomar i innerörat och utveckla en behandling mot Ménières sjukdom, en kronisk diagnos som uppstår vid en störning av vätsketrycket…
Läs mer

Fler barn med cochleaimplantat väljer vanlig skola

Tina Ibertsson
Nyckelord: , , , ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Ögon
2014-06-09
Foto: Colourbox Allt fler barn och ungdomar med cochleaimplantat inopererat går i samma skolor som normalhörande barn. Cirka 80 procent väljer den vanliga skolan framför specialskola eller att gå i en så kallad hörselklass. Men hur går det egentligen för de här individerna, hur klarar de sig jämfört med sina normalhörande kamrater? – Egentligen vet vi rätt lite om hur de presterar och kommunicerar i sin vardagliga miljö, säger Tina Ibertsson.…
Läs mer

Dolt problem hämmar de med nedsatt hörsel i skolan

Olof Sandgren
Nyckelord: ,
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Vad forskar du om?, Öron, näsa, hals
2013-11-22
Många elever med hörselnedsättning har svårigheter att nå skolans inlärningsmål. En nyligen avslutad studie vid Lunds universitet visar att det inte enbart beror på barnens nedsatta hörsel utan även på att de har en sämre språklig förmåga. – Det är lätt att fokusera på att de här elevernas problem enbart beror på en hörselnedsättning och inte i kombination med en nedsatt språklig förmåga. Ett problem döljer så att säga ett annat och mot språkliga brister…
Läs mer

MP3-öron – en vanlig framtida hörseldiagnos?

lyssna på musik genom hörlurar
Nyckelord: , , ,
Kategori: Öron, näsa, hals
2013-10-14
Varje dag lyssnar ungefär 100 miljoner européer på musik genom hörlurar. Hur många som har för hög volym är svårt att veta men om man utgår från tio procent, vilket förmodligen är väldigt lågt räknat, så riskerar 10 miljoner människor mer eller mindre bestående hörselskador – bara i Europa. Riskerar vi att få en hel generation med hörselskador p.g.a. för hög volym i hörlurarna? – Det finns en uppenbar risk, säger Jonas Brännström som forskar…
Läs mer

Birgitta Sahlén: Hur fångar språksvaga barn orden?

Birgitta Sahlén
Nyckelord:
Kategori: Barns och ungdomars hälsa, Vad forskar du om?, Öron, näsa, hals
2012-03-16
Målsättningen med min forskning är att barn som löper risk för språkstörning ska upptäckas tidigt, få säkra diagnoser och ett kvalificerat pedagogiskt bemötande. Förmågan att minnas exakt hur ett nytt ord lät eller att kunna göra två saker på en gång, t.ex. att minnas ett telefonnummer medan man letar efter en penna, kallas arbetsminne. Arbetsminneskapaciteten är en förutsättning för att lära sig nya ord och bygga upp ett ordförråd. Undersökningar av barns arbetsminne kan även…
Läs mer