Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hopp om bättre behandling mot svår öronsjukdom

2016-02-15
ear anatomy, abstract vector art illustration
Illustration: Colourbox

Personer med Ménières sjukdom har hörselnedsättning, tinnitus och kan drabbas av akuta yrselattacker. Dessa kan uppträda när som helst i vardagen; på jobbet, i motionsspåret eller i matbutiken. En svår yrsel som påminner om sjösjuka. Forskare i Lund har nu lyckats ta fram en forskningsmodell för att kunna studera sjukdomar i innerörat och utveckla en behandling mot Ménières sjukdom, en kronisk diagnos som uppstår vid en störning av vätsketrycket i innerörat.

– De som någon gång drabbats av sjösjuka vet hur fruktansvärt det är. Det är ett av de mest ångestladdade tillstånd man kan tänka sig. Man kan helt enkelt inte ta vara på sig själv, säger Måns Magnusson, professor i öron-, näs- och halssjukdomar vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Superstark magnetkamera visar in i pyttesmå utrymmen

– Innerörat är annars svårt att studera, då det sitter i skallbasen och de utrymmen vi är nyfikna på är enormt små. Men med hjälp av en magnetkamera på 9,4 Tesla kan vi nu se in i ett musöras minimala strukturer utan att skada djuret.

Genom att skapa ett tillstånd som liknar Ménières sjukdom har forskarna med magnetkameran kunnat följa sjukdomsförloppet och effekten av olika ämnen och mediciner på innerörat.

Invalidiserande sjukdom

– Då kan vi se vilken behandling som har bäst effekt och därmed förhoppningsvis förhindra att besvären utvecklas. Det har inte gjorts tidigare på en levande individ, så det måste ses som ett genombrott för hörsel- och balansforskningen.

Ménières sjukdom drabbar mest kvinnor och män i medelåldern, men förekommer även hos yngre och äldre personer.
– Det är en sjukdom som kan vara invalidiserande och den kommer i skov. Den kan försvinna helt under ett par års tid, för att sedan åter komma tillbaka. Det finns patienter som drabbas av ett par attacker av svår yrsel i veckan och ett anfall kan vara mellan 20 minuter och tolv timmar, berättar Måns Magnusson.

Idag behandlas bara symptom

Den behandling som idag kan ges patienter med Ménières sjukdom är vätskedrivande mediciner, kortisoninjektioner eller kirurgi. Men det är egentligen för behandling av symptom på yrsel och inte behandling för att bromsa själva sjukdomen. När det gäller kirurgi kan den dämpa eller ta bort yrseln, men ofta till priset av att patienten blir döv på det drabbade örat.

Tack vare ett samarbete mellan forskarna på Lund University Bioimaging Center, LBIC, Experimentell medicinsk vetenskap och Avdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar vid Kliniska vetenskaper i Lund, går det nu att studera sjukdomsförlopp på försöksdjur och så småningom få möjlighet att erbjuda de människor som drabbas en ny behandling.

Text: OLLE DAHLBÄCK

mr_bilder_x-large
MR-bilder av hörselorganet eller koklean (snäckan) före (höger) och efter (vänster) behandling med hormonet vasopressin i en och samma mus. Genom att kontrast använts kan man urskilja de två vätskerummen i koklean, ett som tar upp kontrast (vitt, perilymfa) och ett som inte tar upp kontrast (svart, endolymfan). Sinnescellerna har kontakt med endolymfan och en expansion av endolymfan (endolymfatisk hydrops, hydrops, svullnad) är associerat med inneröresjukdom. ”Det röda” visar ett exempel på att vasopressinbehandling genererar svullnad av endolymfarummet, det ”svarta” rummet expanderar. Foto: LBIC