Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Yoga som behandlingsmetod i primärvården

2013-02-04
yoga
Foto: Colourbox

– Min forskning handlar om yoga som behandlingsmetod i primärvården. Mina studier, både genomförda och planerade, fokuserar på patienter med högt blodtryck och hur de påverkas av yoga, både vad gäller blodtryck och livskvalitet, säger Moa Wolff, doktorand vid Lunds universitet och med CPF:s Patrik Midlöv samt Kristina Sundquist som handledare.

Se en intervju med Moa Wolff som Centrum för primärvårdsforskning har tagit fram:

 

Text & film: BERTIL KJELLBERG

Nyhet från Centrum för primärvårdsforskning 23 januari 2013