Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hjälp på nätet för ungdomar i riskzonen

2014-06-09
berusad
Foto: Dreamstime

Under de senaste tre åren har ett stort EU-projekt pågått som har utvärderat webbaserat stöd för unga som har problem med alkohol eller narkotika. WiseTeen heter programmet som vänder sig till ungdomar mellan 16 och 18 år som dricker eller använder andra droger. Det finns en hel del webbaserat stöd men det är dåligt utvärderat.

– Många västländer i världen har en webbaserad sida där ungdomar kan få hjälp med sina alkohol- och drogproblem. Det är bara det att ingen någonsin har utvärderat effekten av dessa sidor, säger Hanne Tønnesen, professor, överläkare och forskargruppsledare vid Lunds universitet.

Skräddarsytt för ungdomar

Hanne Tønnesen är delaktig i det stora EU-projekt som påbörjades 2012 i syfte att utvärdera webbaserad screening och åtgärder för ungdomar gällande deras alkohol- och drogvanor. Bakom projektet står Lunds universitet och STAD i Stockholm. Det webbaserade programmet är skräddarsydd och är utformat för att ungdomar ska svara på frågor om alkohol och narkotika för att upptäcka om de ligger i riskzonen eller inte. I studien utvärderas fyra länder – Sverige, Tyskland, Belgien och Tjeckien.

– Tanken är att vi ska mäta effekten av de råd som ges – dvs ungdomarna ombeds att komma tillbaka till webbsidan och svara på

Hanne Tönnesen
Hanne Tönnesen

uppföljningsfrågor. Det här är ett helt obeforskat område – så det är väldigt intressant!

 Superviktigt att få tag i ungdomarna

Än är det för tidigt att säga någonting om resultatet av utvärderingen – svaren är insamlade men ligger i en databank i Belgien och beräknas vara klara under hösten.

– Vi vet att ju tidigare barn och ungdomar börjar med alkohol och narkotika desto allvarligare blir förloppet, så det är superviktigt att få tag i den här gruppen. Om vi kan visa att den här typen av webbaserat stöd har effekt, så är det både en billig och enkel metod att använda i kombination med andra modeller för att nå ungdomar i riskzonen, säger Hanne Tønnesen.

Text: ÅSA HANSDOTTER