Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Vi önskar våra läsare en God Jul och Gott Nytt År!

2014-12-19

Snow on red christmas bauble Vi på redaktionen för Aktuellt om vetenskap & hälsa tar ledigt över jul och nyår och återkommer igen från den 7 januari 2015. Här tipsar vi om några av våra artiklar från året som gick. (Foto: Colourbox)

Året som gick …

Vi har publicerat i snitt cirka en artikel om dagen under 2014 – sammanlagt 340 stycken. Under året har vi också haft några olika teman för den som vill fördjupa sig lite extra i ett ämne:

TEMA Patienten i centrum med nya arbetssätt:

TEMA Njursvikt

TEMA Miljön i skolan

TEMA Äldres hälsa, del 1

TEMA Äldres hälsa, del 2

Doktorn svarar

doktorn svarar januari 2014

Under året har vi spelat in ytterligare två avsnitt av doktorn svarar:

Mat & välbefinnande – ”Doktorn svarar” om kost och hälsa

Doktorn svarar om njurarnas sjukdomar

 

#VETENSKAP #HÄLSA

– En ny sida av och för ungdomar

Vetenskap och hälsa i skolan

#VETENSKAP #HÄLSA – Unga intervjuar forskare är en webbtidning om medicinsk forskning i Skåne. Artiklarna är skrivna av elever som har besökt och intervjuat forskare inom olika ämnen.

Antibiotikaresistens

Ett av de stora hoten mot framtidens sjukvård är bakterier som blivit resistenta mot antibiotika. Allt fler människor riskerar att bli svårt sjuka eller dö om de drabbas av infektioner. Antibiotika är också absolut nödvändig för den moderna sjukvården, den är en förutsättning för framgångsrik  cancerbehandling, för stora operationer, transplantationer och mycket annat. Nyligen möttes representanter från ett 30-tal länder vid ett WHO-möte i Stockholm. Man enades om ett  förslag om att samarbeta för att utveckla ett globalt program för övervakning av resistenta bakterier. Aktuellt om vetenskap och hälsa gav ut ett temanummer om antibiotikaresistens redan i juni 2013 men innehållet är minst lika aktuellt nu som då.

Aktuellt om vetenskap och halsa juni 2013

ANTIBIOTIKA – missbrukad mirakelmedicn

.

Trevlig läsning och än en gång God jul och Gott nytt år önskar vi på redaktionen!