Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Vara aktiv i vardagen nyckeln till hälsa

2015-02-02

funktionsnedsättning

Med åldern fungerar kroppen lite sämre än tidigare. Har du en funktionsnedsättning blir det ofta ännu mer påtagligt eftersom marginalerna är mindre. Livsstilsförändringar och hjälpmedel anpassade till din funktionsnedsättning kan då hjälpa dig till ett bättre liv.

Vid Lunds universitet finns flera forskargrupper som undersöker hur livskvaliteten kan bli bättre när vi åldras (se faktaruta intill). Gemensamt är en förhoppning om att hitta sätt att göra ålderdomen så bra som möjligt och inte låta en funktionsnedsättning bli ett oöverstigligt hinder.

Skuldbeläggs många gånger

Jan Lexell
Jan Lexell. Foto: Roger Lundholm

– När du blir äldre och har någon form av funktionsnedsättning kan många gånger orken inte räcka till för de lite mer ansträngande motionspass som du kanske tidigare orkade med. Det skuldbeläggs många gånger, men forskningen de senaste åren har visat att det viktigaste är att vara aktiv i din vardag och undvika stillasittande. Och att ha nära relationer.

Det berättar Jan Lexell, som är professor i rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus. Han leder forskargruppen Rehabiliteringsmedicin vid Institutionen för hälsovetenskaper och ingår i CASE (Centre for Ageing and Supportive Environments), och är en av de forskare som engagerat sig i forskningen om äldres hälsa. Han betonar att forskningen och sjukvården har en viktig roll att stötta med kunskap om hur du kan åldras med en funktionsnedsättning på bästa sätt.

Förstärka det friska

– Vi vet mycket nu om vad som händer när vi åldras och vad en funktionsnedsättning innebär, men det inte helt klart hur kombinationen ser ut. Hur påverkas individen i ett livsperspektiv av att åldras med en funktionsnedsättning? Går åldrandeprocessen snabbare hos dem med en funktionsnedsättning, och går den att bromsa?

Frågor forskarna ställer sig är vilka faktorer som är viktiga för en god hälsa och hur rehabiliteringen bör utformas för olika funktionsnedsättningar – medicinsk behandling, träning, kost, boendemiljön, hjälpmedel, social samvaro m.m. Ett helhetstänkande är viktigt.

– Vid Sektion Rehabiliteringsmedicin på Skånes universitetssjukhus arbetar vi utifrån en personcentrerad vård där patientens behov och egna mål sätts i centrum, säger Jan Lexell. Det som är avgörande för de flesta för att må bra är att uppleva en känsla av sammanhang. Vi vill förstärka det friska och bygga rehabiliteringen på de funktioner som finns kvar och fortfarande fungerar. Målet är att din funktionsnedsättning inte ska behöva vara ett hinder i din vardag.

Text: NINA NORDH

Nya artiklar varje dag under temaveckan!

Under temaveckan berättar forskare vid Lunds universitet det senaste om forskningen kring att åldras med funktionsnedsättning. Länkar till alla artiklarna finns till höger.

Förra året hade vi även två temaveckor om att åldras:

Tema i oktober 2014 – ett värdigt liv och ett värdigt slut – del 1

Tema i november 2014 – ett värdigt liv och ett värdigt slut – del 2