Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Utvecklar MR för tidig diagnos av hjärntumörer

2015-06-08
Hjärntumör_Diffusions_MR
Med diffusions-MR går det också att se nervbanorna i hjärnans vita substans. I samband med en operation i hjärnan ger det kunskap som minskar risken för att skada viktiga nervbanor som behövs för att vi ska kunna röra oss. Bild: Skånes universitetssjukhus.

Efter att en tumör i hjärnan har opererats bort behövs en behandling som dels är så effektiv att eventuella tumörrester helt avlägsnas, samtidigt som den inte skadar den omkringliggande hjärnvävnaden. Att tidigt kunna se hur patienten svarar på en påbörjad behandling blir därför oerhört viktigt.

Pia Maly Sundgren
Pia C Maly Sundgren är professor i diagnostisk radiologi med speciell inriktning på neuroimaging. Hon forskar om nya sätt att använda magnetkameraundersökningar av hjärnan vid olika sjukdomstillstånd, exempelvis hjärntumörer.

– Med konventionella MR-metoder är det svårt att se om tumören har växt eller om det är tillfälliga förändringar som beror på strålbehandlingen och cytostatikan, så kallad pseudoprogression, säger professor och överläkare Pia Maly Sundgren.

– Det gör att den första MR-kontrollen efter behandlingen brukar vara först efter tio veckor. Om det då visar sig att strålningen och cytostatikan inte har tagit, har vi förlorat mycket tid.

Därför undersöker just nu en grupp forskare vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus hur en kombination av nya MR-metoder och andra diagnostiska metoder fungerar en, tre och sex veckor efter påbörjad behandling.

MR-metoder som används i studien är bland annat så kallade perfusions-MR som tittar på blodcirkulationen i hjärnan, diffusions-MR som studerar vattnets rörlighet i hjärnan och MR-spektroskopi som visar hjärnans metabola aktivitet (läs mer i faktaruta om olika MR-tekniker).

– Från alla MR-data som samlas in gör vi en sammanslagen bild som visar hur tumören förändras av behandlingen. De tekniker vi använder har funnits länge men tillsammans med MR-fysikerna har vi vidareutvecklat en del av dessa metoder och kombinerat dem. Målet med forskningen är att lära oss förstå hur hjärntumören svarar på olika typer av behandlingar, så att vi snabbt kan hitta rätt behandling för varje patient.

Text: NINA NORDH