Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Unga missbrukare får hjälp via mobilen

2014-06-09
mobil
Foto: Roger Lundholm

mobilMånga unga, som påbörjar behandling för missbruk, avbryter behandlingen i förtid. Vad är orsaken till det?

Forskare vid Lunds universitet vill se om mobiltelefoner kan ge svaret.

Till ungdomsmottagningen Maria Malmö i centrala Malmö söker sig varje år närmare 300–400 missbrukare, yngre än 25 år, för att få hjälp. Mottagningen drivs i samarbete mellan Region Skåne och Malmö Stad.

Behandlarna på mottagningen har kunnat konstatera att var tredje person inte återkommer efter första besöket. Varför?

Mobilbaserad enkät om hälsa och droger

För två år sen sjösattes ett forskningsprojekt för att se om uppföljning och återkoppling med hjälp av mobiler kunde hjälpa ungdomar att bättre fullfölja behandlingen.

Ungdomar, som söker behandling vid Maria Malmö, har slumpvis valts ut för att följas upp under tre månader med en teknik kallad Interactive Voice Response, IVR. Tekniken kan liknas vid en mobilbaserad enkät där en central dator ringer upp och ställer ett antal frågor. Dessa besvaras genom knapptryckning på mobilen.

Genom enkla skalor ska den uppringde bedöma sitt psykiska välmående och eventuell konsumtion av alkohol eller droger sedan senaste undersökningen.

En grupp har enbart följts med IVR, medan en annan grupp även har fått återkoppling av sina IVR-resultat. Det senare har skett genom att en telefonröst – om personen angivit att den började må sämre – uppmanat till kontakt med behandlaren på mottagningen.

Resultaten sammanställs nu

Martin Olsson
Överläkare Martin Olsson på Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund och Skånevård Sund, Psykiatri. Foto: Sally Cloodt

– Vi tror att denna åldersgrupp är så van vid mobiltelefoner att det är en naturlig del av deras tillvaro, säger Martin Olsson, projektledare, och tillägger:

– Förutom IVR-studien kommer vi även att följa konsumtionsmönster av droger med hårprov och jämföra det med vad patienten själv rapporterar.

Text: MARTIN OLSSON OCH ANNA-MI WENDEL