Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Tvillingar hjälper forskare förstå autism och adhd

2013-10-08
tvillingar
Foto: Colourbox

På senare år har forskare börjat se ett allt tydligare samband mellan bland annat adhd, autism och ätstörningar. I ett samarbetsprojekt mellan flera universitet i Sverige tar man hjälp av tvillingar för att bättre förstå sambandet. Hittills har nästan 20 000 tvillingar deltagit i studien.

– Hos vuxna har hälften av dem som har adhd även autistiska symtom, säger Maria Råstam som är professor och överläkare i barn- och ungdomspsykiatri vid Lunds universitet och Division Psykiatri/Skånevård Sund.

Hon är en av de forskare som arbetar med CATSS (The Child and Adolescent Twin Study in Sweden) som är den största tvillingstudien i barnpsykiatrisk forskning. Sedan 2004 erbjuds föräldrar till alla tvillingpar telefonintervju då tvillingarna fyller 9 år.

Deltagandet är högt (80 %) och studien omfattar nu över 10 000 tvillingpar. CATSS drivs sedan många år tillbaka av Karolinska Institutet (KI), med stöd av forskare från Lunds och Göteborgs universitet.

Klinisk delstudie

Idag vet forskarna inte vad orsaken är till adhd, autism och ätstörningar, men det är klarlagt att genetiska faktorer spelar en dominerande roll vid adhd och autism, och till viss del även vid ätstörningar.

Just nu pågår en klinisk delstudie till CATSS i Skåne/Göteborg som Maria Råstam leder i samarbete med Linda Halldner på KI som ansvarar för Stockholmsområdet.

De tvillingpar där det ena eller båda barnen efter telefonintervju med föräldrarna misstänks ha neuropsykiatriska problem undersöks kliniskt för att ställa diagnos och få mer kunskap om barnens livssituation.

Arv eller miljö – eller både och?

För att förstå varför vissa får adhd, autism och liknande diagnoser jämför forskarna hur enäggs- och tvåäggstvillingpar drabbas:

  • Är det bara en av tvillingarna, eller båda två som får det?
  • Har någon av föräldrarna liknande problem?
  • Hur ser andra biologiska bakgrundsfaktorer ut såsom infektioner under fosterstadiet?
  • Hur är familjens situation med ekonomi och hälsa?

Hittills har studierna kunnat bekräfta att de ärftliga faktorerna har en stor betydelse för den här typen av sjukdomar, men att det är mer komplext än man tidigare utgått ifrån.

Om till exempel en enäggstvilling har autism med utvecklingsstörning har den andra tvillingen nästan alltid någon form av symtom och beteenden som påverkar hälsan.

Däremot behöver inte problemen vara identiska. Det kan i stället röra sig om mild autism med normal begåvning, eller adhd, eller språkstörning.

Text: NINA NORDH

Läs också artikeln Tidig hjälp till barn med adhd och autism.