Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Två typer av solskyddspreparat

2017-11-07

Över tid har intresset för olika solskyddsprodukter ökat. Det finns krämer, stift och sprejer med varierande solskyddsfaktor. Även hudkrämer och olika kosmetika innehåller ibland solskydd.

Samtidigt pågår en diskussion om solskyddsmedlen verkligen ger tillräckligt skydd eller om de invaggar oss i falsk trygghet, och det finns också frågetecken kring hur miljön påverkas när de kemikalier som ingår i produkterna hamnar i naturen.

Det finns två olika typer av solskydd: funktionellt och fysikaliskt

• Funktionellt solskydd är det som beskrivs i artikeln Dagens solkrämer ger färre allergier. Solskyddsmedlet innehåller då ett eller flera ämnen som absorberar solen genom en kemisk reaktion.

• Fysikaliskt skydd innebär att produkten reflekterar solljuset utan att förändras. Dessa preparat, som ofta innehåller titanoxid eller zinkoxid, är bättre ur hudallergisynpunkt. Nackdelen är att de vid användning kan ge en vit hinna på huden.

Det finns numera också solskydd som, i likhet med flera hudvårdsprodukter och kosmetika, innehåller nanopartiklar. Det är fortfarande till stor del oklart vilka effekter nanopartiklarna har på hälsa och miljö.

Text: BJÖRN MARTINSSON

Hör ihop med artikeln Dagens solkrämer ger färre allergier