Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Tror på snälla bakterier

2013-06-03
Björn Wullt
Docent Björn Wullt är urolog och har privatpraktik i Helsingborg. Han är knuten till Catharina Svanborgs forskargrupp vid Lunds universitet och forskar om nya behandlingsalternativ vid urinvägsinfektioner.

Många drabbas av urinvägsinfektioner. Att förlora möjligheten att behandla de svåraste fallen med antibiotika skulle leda till enorma problem. Vid Lunds universitet försöker nu forskare se om ”snälla” bakterier kan vara en väg framåt mot nya behandlingsalternativ vid urinvägsinfektioner.

– Vi vill få en djupare förståelse för varför vissa får upprepade urinvägsinfektioner hela tiden, medan andra inte får det, säger Björn Wullt som är urolog och forskar om urinvägsinfektioner.

Ökad risk för resistenta bakterier

I takt med att ESBL-resistenta tarmbakterier, som blivit resistenta mot nästan alla former av antibiotika, blir allt vanligare, ökar också risken för resistenta bakterier vid urinvägsinfektioner.

Vid enklare urinvägsinfektioner utan feber kan antibiotika med låg risk att skapa resistens fortfarande användas, men vid komplicerade infektioner räcker för det mesta inte dessa antibiotika till. Då måste antibiotika användas som tyvärr också driver på resistensutvecklingen. Därför behövs alternativa behandlingar.

Bakterieflorans skyddande effekt

– Det vår forskargrupp har gjort är att väcka liv i en gammal mikrobiologisk princip som man tillämpade redan i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet, berättar Björn Wullt. Det handlar om att vi försöker utnyttja den normala bakterieflorans skyddande effekt mot infektioner.

I flera studier de senaste åren har Björn Wullt och hans kollegor vid Lunds universitet sett att en tarmbakterie som inte orsakar sjukdom, E. coli 83972, har haft en skyddande effekt. Via en kateter ympas bakterierna in i urinblåsan, och hindrar mer sjukdomsframkallande bakterier från att växa.

Urinvägsinfektion utan symptom

– Den E. coli-bakterie vi har använt isolerades från en flicka i Göteborg på 70-talet som hade haft urinvägsinfektion utan symptom i många år, berättar Björn Wullt. Det verkar som om dessa bakterier kan ge ett skydd mot svårare former av urinvägsinfektioner. Något hos de här bakterierna gör att inflammationen inte startar, men vi vet inte vilka de molekylära mekanismerna är.

– Hittar vi dem kan det leda till spännande möjligheter i framtiden.

Text: NINA NORDH