Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Tretton gener som kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom

2011-03-08
DNA
Illustration av en DNA-molekyl. Bild: Ynse, Wikimedia commons.

Risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom beror på en kombination av genetiska faktorer och livsstilen. Nu presenteras ett arbete i tidskriften Nature Genetics där hundratals forskare över hela världen har försökt hitta gener som kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom.

Olle Melander
Olle Melander. Foto: Mikael Risedal

Genom att undersöka generna hos sammanlagt 140 000 européer kunde forskarna hitta 13 nya gener som ökade risken för hjärt-kärlsjukdom. Olle Melander, professor i internmedicin vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, är en av dem.

Text: Nina Hult