Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Transhumanism: människa 2.0?

2020-11-06
bilden är en tolkning av artificiell intelligens. Mans er ett stiliserat huvud från sidan där hjärnan utgörs av ett mikrochip
Illustration: iStock/Andrii Tkachuk

Dagens medicintekniska innovationer gör det möjligt att bota, behandla och förebygga olika sjukdomar. Den internationella rörelsen transhumanisterna förespråkar en användning av tekniken för att förbättra människans fysiska och mentala egenskaper. Men hur mycket kan och ska vi ändra? Vad gör tekniska framgångar med det mänskliga – och kommer vår syn på människan att förändras?

Med ny teknik uppstår nya drömmar och förhoppningar om dess möjligheter, och även farhågor och rädsla. Inom forskarvärlden har gensaxen Crispr seglat upp som en teknik med närmast obegränsade möjligheter. (Fakta Crispr)

Transhumanism är en filosofi och en internationell intellektuell rörelse som framhåller en tro på att människans förmågor kan och bör förbättras med hjälp av teknik och medicin. Sjukdomar och funktionsvariationer ska kunna förebyggas eller rättas till, och döden övervinnas. Begreppet myntades 1957 av evolutionsbiologen Julian Huxley (1887–1975). Men vad vill transhumanisterna?

Mellan science fiction och science fact

porträttfoto Ingrid Dunér:
Ingrid Dunér: Foto: David Dunér

– Transhumanister framhåller människan som föränderlig varelse, och i någon mån handlar det om att ta kontroll över sin egen evolution. De intresserar sig därför enormt för utvecklingen, användandet och eventuella konsekvenser av all typ av teknik som skulle kunna göra detta möjligt. Ytterst skulle transhumanisternas idéer sägas röra sig i gränslandet mellan science fiction och science fact, säger Ingrid Dunér, doktorand i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet som forskar om transhumanism.

Människan har alltid drömt om och strävat efter att förändra och förbättra det fysiska och andliga varat, menar Ingrid Dunér. Däremot har förutsättningarna för vad som är möjligt att göra – inte minst med hjälp av teknik och vetenskap – förändrats över tid. I någon mån driver drömmen om en bättre människa på teknologisk och medicinsk utveckling. Och nya teknologier möjliggör också nya drömmar.

Vad innebär att vara människa?

Ingrid Dunér anser att transhumanister synliggör en i dag mera utbredd tendens att lägga stor vikt vid individens val och dess fysiska integritet, i försök att så långt det är möjligt styra biologin och ta kontroll över den egna kroppen. Transhumanisternas tankegångar utmanar oss alla att fråga oss vad det egentligen innebär att vara människa.

– Finns det en oföränderlig mänsklig essens, någonting ursprungligt ”naturligt” mänskligt som vi inte borde modifiera – eller är det mänskliga i själva verket att ständigt förändras och förbättras med hjälp av teknik och vetenskap?, undrar Ingrid Dunér.

Text: TOVE GILVAD