Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Träning ger färre knäoperationer efter korsbandsskada

2010-10-01
barn som spelar fotboll
Foto: Dreamstime

I somras publicerades en artikel om korsbandsskador som väckte stort intresse, framför allt utomlands. Det var den första studien någonsin som undersökt om rehabilitering med stöd av sjukgymnast kan fungera lika bra som operation vid en korsbandsskada.

Korsbandsskador drabbar mer än 5000 personer per år i Sverige, mest yngre i åldersgruppen 15 till 30 år. Bland dessa är det vanligast hos flickor som spelar fotboll eller handboll. Man hoppar upp och landar snett, eller får en vridning i knäet så att korsbandet går av.

Sittande Stefan Lohmander och Ewa Roos, stående från vänster Harald Roos och Richard Frobell.
Sittande Stefan Lohmander och Ewa Roos, stående från vänster Harald Roos och Richard Frobell.

– Det handlar om allvarliga skador med lång rehabilitering som ofta drabbar unga personer. Därför är det viktigt att förebygga skadorna, och att hitta rätt behandling på både kortare och längre sikt.

Det säger Stefan Lohmander, som är professor i ortopedi och som leder artrosgruppen vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus.

Onödiga korsbandsoperationer

– Vi kunde i vår studie se att efter två år klarade sig de korsbandsskadade som behandlats med enbart rehabilitering lika bra som de som behandlats med både operation och rehabilitering.

Utomlands har studien väckt reaktioner eftersom man aldrig tidigare har tittat på om operationer vid en korsbandsskada ger patienterna fördelar på längre sikt. I många länder har man uppfattningen att den här typen av skada bör opereras tämligen omgående.

Rehabilitering ledd av sjukgymnast

Korsbandsskador är kostsamma skador oavsett behandling – många gånger handlar det om unga människor och korsbandsskadan leder ofta till långa sjukskrivningar.

De personer i studien som opererades för sin korsbandsskada fick träna på samma sätt som de som enbart rehabiliterades. Alla följde ett målstyrt program där man successivt tränade upp de stödjande musklerna runt knäet. Med rätt träning kan många patienter kompensera för skadan så att de på sikt kan återgå till sin sport.

Korsbandsskador kan förebyggas

Något som också är viktigt i sammanhanget är att det går att förebygga korsbandsskador. I Norge, där man har forskat mycket kring rehabilitering av idrottsskador, har man sett att det går att minska korsbandsskadorna till hälften genom förebyggande träning.

– Det gäller särskilt unga flickor som är mest drabbade av korsbandsskador, säger Stefan Lohmander. Genom att träna upp förmågan att hoppa och landa blir de bättre på att hantera de rörelser som kan leda till korsbandsskador.

Knäartros efter en skada

– Den artikel vi publicerade i somras är en första delrapport i en stor studie om patienter med korsbandsskador, berättar Stefan Lohmander. I det korta perspektivet har vi nu sett att det fungerar ungefär lika bra att rehabilitera som att operera en korsbandsskada. Vi fortsätter nu att studera dessa personer för att se hur det går för dem på längre sikt, och förstå vad som händer i knäet efter en korsbandsskada.

Forskarna har tidigare sett att de som skadat korsbanden i unga år ofta fick artros i knäet redan i 30-årsåldern. Ett av målen med deras forskning är att hitta sätt att minska risken för detta, och hitta bästa möjliga behandlingar vid knäskador.

Text: NINA HULT