Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Tio tips för att slippa paddnacke och sms-tumme

2014-06-09
slipp paddnacke och sms-tumme
Illustration: Carin Carlsson, Ritbolaget

Det blir allt vanligare med värk i nacke, axlar och händer som orsakats av för ensidigt arbete med dator, surfplatta eller mobil. Det finns ingen arbetsställning som är helt rätt, utan det gäller att hela tiden variera och ta pauser.

Stöd för underarmen är viktigt eftersom spänningar i hand och arm fortplantas uppåt till musklerna i axel och nacke och ger besvär där. Undvik extrem framåtböjning som har visat sig öka risken för nackont och huvudvärk. Huvudet är tungt och hävstångseffekten blir stor vilket belastar nackens muskler och kotor mycket.

10 tips!

1. Variera arbetsställning och ta pauser ofta – flera gånger i timmen.

2. Undvik extremt framåtböjd nacke. Luta surfplattan och mobilen med hjälp av ett vinklat stöd, en kudde etc.

3. Se till att ha stöd för underarmen.

4. Arbeta avslappnat i axlarna utan att dra upp dem.

5. Växla mellan att använda båda händerna och de olika fingrarna. Sms:a till exempel med båda tummarna och inte bara en.

6. Försök att ha stöd för nedre delen av ryggen när du arbetar för att avlasta skuldror och nacke.

7. Styrketräna – starka muskler i rygg och bål är också viktigt för att minska risken för besvär.

8. Förebygg värk genom att stretcha musklerna i nacke, skuldror, axlar och underarm. Spänningar i muskulaturen kan byggas upp under lång tid innan smärtan kommer.

9. Kolla synen – en sämre syn kan göra att du spänner dig mer.

10. Och slutligen – glöm inte avslappning!

Text: NINA NORDH

Källa: Inger Arvidsson, Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet och Region Skåne