Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ny modell ger snabbare behandling av sepsispatienter

2017-09-12

Sepsis kan vara svårt att upptäcka till följd av dess tidvis svårtolkade symtom. Nu genomför Region Skåne en miljonsatsning för att förbättra omhändertagandet av patienter med sepsis. En nyinrättad modell där personalen förvarnas vid misstänkt sepsis, har visat sig korta tiden till livräddande behandling.

Staphylococcus aureus (MRSA) är en av de bakterier som kan orsaka sepsis.

Uppemot 40 000 personer i Sverige drabbas varje år av sepsis, eller som det tidigare ofta kallats blodförgiftning. Vi kan alla drabbas, men risken är högre hos barn, äldre, vid samtidiga sjukdomar och vid nedsatt immunförsvar. Oftast rör det sig om en lunginflammation, urinvägsinfektion eller hudinfektion som spridit sig i kroppen och som lett till att kroppens egna immunsystem gått överstyr.

Svårtolkade symtom försvårar

Symtomen vid sepsis kan ibland vara diffusa och svårtolkade för patienter och vårdpersonal, inte sällan liknar sepsissymtomen de man har vid mindre allvarliga tillstånd. Men det finns tecken att vara vaksam på, läs mer om dessa på 1177.

Personer med sepsis behöver snabbt få antibiotika och understödjande behandling. Risken att dö i sepsis är dubbelt så hög som vid hjärtinfarkt, men vid tidig upptäckt och behandling kan prognosen förbättras avsevärt.

Larmar om patienter med misstänkt sepsis

Tidigare forskning har visat att risken att dö vid sepsis ökar betydligt för varje timmes fördröjning av korrekt behandling. Genom att personer med misstänkt sepsis numera systematiskt upptäcks tidigt i vårdkedjan ökar andelen patienter som får behandling inom en timme. Med det nya arbetssättet får 90 procent av de svårast sjuka infektionspatienterna antibiotika inom en timme, tidigare var motsvarande siffra 22 procent. Genom att larma om inkommande patienter med misstänkt sepsis, identifieras tillståndet tidigt och systematiskt i vårdkedjan och leder till att patienterna får omedelbar och adekvat bedömning.

Lokala sepsisgrupper vid varje skånskt sjukhus

På varje skånskt sjukhus finns nu lokala sepsisgrupper bestående av läkare, sjuksköterska, undersköterska och sekreterare som tillsammans arbetar för att bevara och utvärdera det arbetssätt som beskrivs i vårdprogrammet. Förbättringsarbetet hade inte varit möjligt utan de lokala kollegornas hängivna och kompetenta arbete runt om i Skåne.

Under 2016 har man infört den så kallade Sepsiskedjan på Skånes sjukhus och flera andra landsting har visat intresse för modellen. I år fortsätter förbättringsarbetet med ekonomiskt stöd från Region Skåne. Men för att nå hela vägen är det viktigt att vi alla hjälps åt och sprider kunskap om sepsis. Läs gärna mer i faktarutan och på nedanstående länkar för fördjupad information. Hjälp oss att sprida kunskap om sepsis – för din kunskap kan rädda liv.

Text: MARI ROSENQVIST

Foto: ROGER LUNDHOLM Bild bakterier: iStock.com/iLexx

Missa inte Sepsis – ett livshotande tillstånd. En hel tidning om sepsis!

 

Tema:
Sepsis