Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Protein med passagerare intressant vid sepsis och hjärt-kärlsjukdom

2016-12-05

Ett protein med vidhängande passagerare, som ingår i det som brukar kallas ”det goda kolesterolet”, kan spela en viktig roll vid åderförkalkning och blodförgiftning. Det framkommer i en ny avhandling från Lunds universitet.

Apolipoproteiner utgör en stor del av HDL-partiklarna i blodet som också brukar kallas för det goda kolesterolet eftersom det under vissa omständigheter anses skydda mot hjärt-kärlsjukdom. Mycket kring de skyddande egenskaperna är fortfarande oklart och därför skärskådar ett stort antal forskare HDL-molekylen i jakt på ny kunskap.

Print
Illustration av apoM/S1P-komplexet vars betydelse för åderförkalkning och blodförgiftning undersökts i en ny avhandling.

Cecilia Frej, doktorand vid Institutionen för  translationell medicin, Lunds universitet, har forskat kring apolipoproteinet apoM som för 16 år sedan upptäcktes vid Lunds universitet. I en ny avhandling  presenterar hon nya rön om hur proteinet uppträder tillsammans med ett annat ämne som det transporterar på sin yta, S1P (sfingosin 1-fosfat). Det s.k. apoM/S1P-komplexet beskrevs för första gången 2011 av professor Björn Dahlbäck i samma forskargrupp.

– Därefter har intresset för apoM exploderat, och det finns nu flera forskargrupper i Europa och USA som studerar dess betydelse vid olika sjukdomar, berättar Cecilia Frej.

Tidig sepsis-markör behövs

I avhandlingen har hon undersökt rollen för apoM/S1P dels vid blodförgiftning (sepsis), dels vid åderförkalkning (ateroskleros). Ett problem vid sepsis, som i allvarliga fall är livshotande, är att det både saknas tidig markör för sjukdomen och kraftfulla behandlingsmetoder.

De s.k. endotelcellerna som finns i kärlväggens insida har en viktig funktion i kommunikationen mellan blod och vävnad. Vid sepsis är endotelbarriären delvis ur funktion, och eftersom S1P bl.a. kan reglera genomsläppligheten hos endotelceller bestämde sig därför Cecilia Frej för att undersöka om nivån av S1P avvek från det normala hos patienter med sepsisdiagnos.

– Vid allvarlig sepsis fann vi kraftigt sänkta nivåer av S1P och apoM i blodet. Minskningen ökade i relation till diagnosens allvarlighetsgrad. Minskningen av S1P i blod var också mycket snabb vilket innebär att fosfatet har potential att fungera som en tidig markör för sepsis, förklarar Cecilia Frej.

Teori kring hjärt-kärlsjukdom och diabetes

När det gäller åderförkalkning har Cecilia Frej på cellinjer i laboratorium visat att apoM/S1P-komplexet kan förse HDL i kärlväggen med antiinflammatoriska egenskaper. I HDL-molekyler som innehåller mycket kolesterol, en molekyltyp som är vanligare hos personer med förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom, är effekten som lägst.

– ApoM/S1P-närvaron tar ej bort hela den inflammatoriska effekten, men ungefär 30 procent. Det är därför intressant att forska vidare kring om det finns möjlighet att utveckla nya läkemedel, säger Cecilia Frej.

I avhandlingen finns också en studie som visade att personer med typ 1-diabetes hade förhöjda nivåer av HDL som inte är inflammationshämmande, och att det eventuellt kan vara en av orsakerna till den ökade risken för hjärt-kärlsjukdom vid typ 1-diabetes.

Text och foto: BJÖRN MARTINSSON

Missa inte Sepsis – ett livshotande tillstånd. En hel tidning om sepsis!

 

Tema:
Sepsis