Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

TEMA: Parkinsons sjukdom

2012-10-09
människor i rörelse
Foto: Colourbox

Parkinsons sjukdom beror på att de 1 miljon nervceller i hjärnan som producerar den kemiska substansen dopamin bryts ner och dör. Dopamin behövs för att hjärnan ska kunna kontrollera våra kroppsrörelser och utan dopamin får man svårare att röra sig. Ungefär 20 000 personer i Sverige har sjukdomen.

Det pågår mycket forskning inom både medicin och teknik för att hitta nya behandlingar. Framstegen som görs ger hopp för patienterna men också upphov till etiska frågor och dilemman.

Vetenskapsjournalisten Ragnhild Ahlgren har träffat forskare, drabbade och anhöriga med anknytning till Parkinsons sjukdom och belyser ämnet i en serie artiklar:

Krönika: Min pappa hade Parkinsons sjukdom

Stor påfrestning att leva med Parkinsons sjukdom

Många mediciner för att hålla symtomen borta

Stora vårdkostnader för Parkinsons sjukdom

Nytt Parkinsonregister ska ge jämlik vård

Viktigt att veta att behandlingen hjälper i vardagen

Små elektroder i hjärnan ska hjälpa mot darrningar

Med siktet på nya behandlingar av Parkinsons sjukdom