Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Tema: Miljön i skolan

2014-09-01
klassrum
Foto: Colourbox

Första veckan i september riktar vi vårt fokus mot miljön i skolan.

Du kommer att få möta en yrkeshygieniker vid Arbets- och miljömedicin i Lund som har jobbat med att förbättra inomhusmiljön i offentliga byggnader sedan 80-talet. Några engagerade forskare vid Lunds universitet berättar entusiastiskt om sitt kommande projekt för att ta ett helhetsgrepp om forskningen kring inomhusmiljön. Och vi möter en forskare vid SLU som berättar om hur skolgårdar kan utvecklas mot att bli mer grönskande och hälsosamma.

Avslutningsvis blir det två artiklar om självkänsla bland ungdomar – den första handlar om upplevelser av omklädning och dusch i samband med idrotten i skolan. I vår avslutande artikel möter vi en kreativitetsforskare som berättar mer om hur självkänslan kan byggas upp genom att kreativiteten stimuleras i skolan.

Ung idag

Ung idagVi vill också passa på att påminna om vårens temanummer av Aktuellt om vetenskap & hälsa som belyser forskningen kring ungdomars hälsa vid Lunds universitet och Region Skåne. Här finns bland annat en artikel med tips för att slippa paddnacke av datorarbete och en om nätmobbing. Du kan läsa om mindfulness för att hantera stress och om vikten av att sova tillräckligt mycket som tonåring. Och mycket annat om ungdomars hälsa. Läs temanumrets alla artiklar 

Temaveckans artiklar:

1 september 2014: Stressade byggen fortfarande ett problem för inomhusmiljön

2 september 2014: Forskare tar helhetsgrepp om inomhusmiljön 

3 september 2014: Från asfalt till grönska – forskning om skolgårdsutveckling i Malmö

4 september 2014: Hoppar över duschen efter skolgymnastiken

5 september 2014: Självkänsla och kreativitet i skolan