Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Teknikexplosion banar väg för bättre behandling av barncancer

2012-03-29

Cancermediciner slår brett och skoningslöst. Men nu banar den extremt snabba teknikutvecklingen väg för bättre diagnostik som ger förutsättningar för en målstyrd, mer skonsam och effektiv behandling mot bland annat barncancer.

Sedan 40 år bekämpas barncancer med cellgifter, stark strålning och krävande benmärgstransplantationer – tillsammans eller var för sig beroende på diagnos.

Thoas Fieretos
Thoas Fioretos. Foto: Roger Lundholm

– Detta har kraftigt minskat dödligheten inom flera cancerformer. Men många av dem som räddats har betalat ett förhållandevis högt pris i form av sena sviter av behandlingen. Och även om terapin förfinats är problemet detsamma i dag, säger Thoas Fioretos, överläkare och professor i klinisk genetik.

Hans forskargrupp studerar den vanligaste cancerformen bland barn, akut lymfatisk leukemi (ALL), och de genetiska avvikelser som finns i blodcellerna hos dessa barn.

– För bara några år sedan krävdes hundratals forskare och maskiner som fyllde en hel fotbollsplan för att bestämma en människas eller cancercellers arvsmassa. Nu närmar vi oss ”tusendollargenomet” där vi kan få fram hela arvsmassan under en dag och med en enda maskin.

Genetiska analyser styr i dag diagnos och klinisk behandling av de omkring tio barn om året som insjuknar i ALL i södra Sverige.

– I våra forskningsprojekt undersöker vi landskapet av mutationer i barnleukemi som bara har en specifik translokation* mellan kromosomerna 12 och 21 och mellan kromosomerna 9 och 22., berättar Fioretos.

Och snart kommer det apparatur som är 20 gånger snabbare och som kan bestämma arvsmassan i cancerceller till ännu lägre kostnad.

– Då är kartan lagd. Den stora utmaningen blir att tolka den enorma informationsmängden, säger Thoas Fioretos som tror på ett stort genombrott för bättre diagnostik och behandling av barnleukemi inom de närmsta åren.

*) Translokation innebär att delar av kromosomerna byter plats.

KML, kronisk myeloisk leukemi, som drabbar vuxna behandlas och där mutationen är snarlik ALL, behandlas sedan flera decennier med piller. Se Aktuellt om vetenskap & hälsa november 2006 på http://www.vetenskaphalsa.se/tidskriften-aktuellt-om-vetenskap-halsa/

Text: PER LÄNGBY

Artikeln är tidigare publicerad i Nyhetsbrev för Massmedia nr 2/2012 från Skånes universitetssjukhus, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Labmedicin Skåne och Psykiatri Skåne.