Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Tandhygienisten gör hembesök när barnets tänder kommer

2021-05-28
Bild på ett litet barn som fått sina första tänder.
Bild: istock.com/teerat

När barnet är åtta månader gör BVC-sjuksköterskan ett hembesök tillsammans med en tandhygienist. Det är en del av programmet ”Växa tryggt” som nu utvärderas av forskare vid Malmö universitet.

I det utökade hembesöksprogrammet ”Växa tryggt”, som vänder sig till förstföderskor, samverkar den skånska barnhälsovården med mödrahälsovården, socialtjänsten och tandvården. Hembesöksprogram är en del av regeringens satsning på ökad tillgänglighet inom barnhälsovården.  I andra delar av landet är det dock inte lika vanligt att tandvården är med.

Programmet pågår som ett försöksprojekt. Totalt gör BVC-sjuksköterskan sex hembesök tills barnet är
15 månader tillsammans med någon från de andra professionerna. När barnet är åtta månader följer en tandhygienist, eller i vissa fall tandsköterska, med. Målet är en mer jämlik start i livet.

VÄXA TRYGGT

Med regelbundna hembesök hos förstagångsföderskor – varav ett tillsammans med en tandhygienist – är ”Växa tryggt” ett sätt att förbättra förutsättningarna för barnets hälsa. Genom att tidigt erbjuda stödjande insatser vill barnhälsovården tillsammans med mödrahälsovården, tandvården och socialtjänsten stötta förstagångsföräldrar och ge barn en mer jämlik start i livet.

Cecilia Franzén. Foto: Malmö universitet

Cecilia Franzén, lektor vid Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet, har tillsammans med andra forskare intervjuat politiker, chefer och tandhygienister och andra professionella om satsningen som en del i en större utvärdering av programmet. Hon säger att tandhygienisterna ser många fördelar med hembesöksprogrammet.

– De tycker det är positivt att kunna möta familjerna i en mer informell miljö. De upplever att familjerna är tryggare när de ses hemma hos dem. Dessutom kompletterar tandhygienist och BVC-sjuksköterska varandra väldigt bra och lär av varandra, säger Cecilia Franzén.

Långsiktigt värde med tidigt möte

Chefer som intervjuats i studien lyfter fram det långsiktiga värdet av att möta barnen så tidigt. Tilliten är viktig. Samma BVC-sjuksköterska kommer hem till samma familj hela tiden och barnmorskan från mödravården är densamma som under graviditeten.

– Det handlar om att skapa förtroendefulla relationer. Många lyfter att de utgår från familjernas behov och deras frågor. När BVC-sjuksköterska, tandhygienist och familjestödjare från socialtjänsten kommer hem väldigt tidigt till familjerna kan det skapa tillit till dessa professioner om var familjerna kan vända sig om de vill ha hjälp, säger Cecilia Franzén.

Dessutom menar chefer som intervjuats att det är roligt för den anställda med nya arbetsuppgifter.

– Det gynnar arbetsglädjen, menar de, och de tandhygienister vi intervjuat är mycket riktigt helt begeistrade, säger Cecilia Franzén.

Av: ELLEN ALBERTSDÓTTIR