Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Tillsammans mot hjärtsvikt

2018-01-11
Anja Meissner och Gustav Smith. Foto: Kennet Ruona

Två forskare som handplockats för att hitta molekylära ledtrådar för läkningsprocesser i hjärta och kärl. En hjärtläkare och en molekylärbiolog som kompletterar varandra och jobbar tillsammans för att driva forskningen vidare. Gustav Smith och Anja Meissner är ett av ”tandemparen” i storsatsningen Wallenberg centrum för molekylärmedicin (WCMM).

Gustav Smith är hjärtläkare vid Skånes universitetssjukhus och hans forskning handlar om hjärtsvikt som är slutstadiet vid all hjärtsjukdom. Då orkar inte hjärtat längre pumpa ut tillräckligt med blod för att försörja kroppen. Drömmen är behandlingsmetoder för att stimulera läkning av hjärtat hos dessa patienter. I sitt experimentella laboratorium isolerar han celler från hjärtat för att studera mekanismerna bakom hjärtsviktsutveckling.

– I experimentallaboratoriet är det dock inte jag som medicinare som har de avgörande kunskaperna, utan det är Anja som är stjärnan. Hon har blivit utvald av centret för sitt molekylärbiologiska kunnande och jag till att bli hennes kliniska partner. Det är sällan som man blir ihop-parad i forskningen, det brukar vara mycket ensamarbete och även om man har nära samarbeten med andra forskare, så är det sällan med personer som har valts ut av ens arbetsgivare. Det känns väldigt spännande eftersom vi har så olika bakgrunder och kompetenser, förklarar Gustav Smith.

Läs även: Fler unga får hjärtsvikt

Laboratorium och klinik paras ihop

Hjärt- och kärlsjukdomar är fortfarande de största hälsoproblemen i världen och den vanligaste dödsorsaken i de flesta industrialiserade länder. Grundtanken i WCMM är alltså att utveckla forskningen genom så kallade tandemprojekt där kompetensen från grundläggande forskning och klinisk verksamhet kombineras. Anja Meissner är framförallt intresserad av kärlen som leder från hjärtat till de olika vitala organen.

– När man tänker på hjärt- och kärlsjukdomar brukar hjärtat vara den stora spelaren, men i min forskning är jag mer intresserad av kärlen till lungor och hjärna till exempel. Jag vill förstå de förlopp som ligger bakom sjukdomsprocesserna i dessa kärl och på så sätt kunna förhindra förändringar, säger Anja Meissner.

Hon har bland annat visat att vid hjärtinfarkt påverkas kärlen långt efter det att personen verkar ha återhämtat sig från sin infarkt. Kärlen i hjärnan förändras vilket inverkar på näringsupptaget och försämrar minnet.

Mer tid för samarbete

För ett halvår sedan lämnade hon Bonn för Lund och tjänsten som biträdande universitetslektor. Beslutet att flytta till Sverige var inte svårt att ta.

– Jag är van vid att byta länder och städer och i det här fallet var det extra lätt tack vare allt stöd jag har fått från universitetet. För mig är det en fantastisk möjlighet att få komma till Lund och vara en del i en translationell forskningsmiljö. Min parhäst Gustav, har redan försett mig med forskningsmaterial från hjärtpatienter och hans tillgång till kliniskt material som vävnadsprover och hans möjlighet att implementera forskningen kliniskt, är en otrolig tillgång.

Tidigare när hon har jobbat tillsammans med kliniker så har det funnits mycket lite gemensam forskningstid. Nu är förhållandet annorlunda – det finns tid avsatt för djupa diskussioner och gemensamma studier, vilket gör förutsättningarna och samarbetet helt annorlunda. Och forskningsteamet har redan hittat ett par ledtrådar. Ett par molekyler har varit inblandade i de genetiska studier som Gustav Smith gör och för att omvandla dessa genetiska ledtrådar till en bättre förståelse av sjukdomen, krävs ett metodiskt molekylärbiologiskt arbete där Anja Meissners kompetens kan vara avgörande.

Läs även: Genetiska ledtrådar till ny behandling vid hjärtsvikt

Nyfiken på Lund

Anja Meissner har ännu inte hunnit uppleva så mycket av Lund. Det har endast varit i samband med att hon tittade på lägenheter inför flytten, som hon sett lite av staden.

– Det har varit mycket jobb nu i början, men när det förhoppningsvis lugnar ner sig lite så vill både jag och min partner utforska Lund. Vi gillar båda att cykla och även om att det är fantastiskt att cykla utmed Rhen i Bonn, så är det en stad som är byggd för bilar. Tvärtemot vad Lund verkar vara.

Forskarteamet har bara påbörjat sitt samarbete men båda är mycket spända på vad de närmaste årens forskningssamarbete kan ge.

– Det är en fantastisk möjlighet för en forskare att bli en del av det kontaktnät och all den kompetens som finns inom centret och jag är helt säker på att det kan leda till många spännande forskningsupptäckter, säger Gustav Smith.

Läs mer om hjärtsvikt

Text: ÅSA HANSDOTTER

Illustration hjärta: Colourbox

Artikeln är tidigare publicerad i LUM nr 6_2017