Forskar på byggnadssnickares vibrationsskador

2016-05-19
Allt fler och allt yngre inom byggbranschen drabbas av vibrationsskador med kroniskt nedsatt känsel och kraft i händerna, konstanta pirrningar och domningar i fingrarna, ökad köldkänslighet och så kallade vita fingrar. Detta trots att EU redan 2005 införde direktiv om gränser för exponeringen och regelbundna medicinska kontroller för att skydda arbetstagarna. Eva Tekavec är specialistläkare och forskar på vibrationsskador och berättar här om sin forskning.
Läs mer