Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Forskar på byggnadssnickares vibrationsskador

2016-05-19

Allt fler och allt yngre inom byggbranschen drabbas av vibrationsskador med kroniskt nedsatt känsel och kraft i händerna, konstanta pirrningar och domningar i fingrarna, ökad köldkänslighet och så kallade vita fingrar. Detta trots att EU redan 2005 införde direktiv om gränser för exponeringen och regelbundna medicinska kontroller för att skydda arbetstagarna. Vad har gått snett?

Det domnar och sticker i fingrarna, de blir alldeles vita, det är svårt att knäppa knappar och kraften i händerna är dålig. Dessa är typiska symtom vid en vibrationsskada och orsakas att de små kärlen och nerverna i fingrarna har skadats av vibrationerna. Ibland kan även den större nerven i handleden klämmas in, så kallat karpaltunnelsyndrom.

Användandet av vibrerande verktyg ökar

Vibrationsskador är enligt AFA försäkrings arbetsskaderapport 2013-14 den vanligaste, godkända arbetssjukdomen (28 procent). Skadorna drabbar alla åldrar, så många som 30 procent är under 45 år. Andelen arbetare inom byggsektorn som hanterar vibrerande verktyg minst 25 procent av sin arbetsdag ökar alltjämt. Detta speglas även i det ökande patientflöde som kommer till kliniken för misstänkt vibrationsskada.

Sedan 2005 finns en lagstiftning om vibrationer. Det finns ett gränsvärde som inte får överskridas och vid arbete med vibrerande verktyg ska en riskbedömning göras, de anställda utbildas och medicinsk kontroll erbjudas om risk föreligger. I verkligheten är det dock sällan som arbetsgivaren faktiskt gör en sådan riskbedömning. När vi gör exponeringsbedömningar för våra patienter finner vi ofta att gränsvärdet överskrids. Det är däremot svårt att veta om detta speglar verkligheten.

Studie kartlägger 200 snickare

Vi vill därför studera byggnadssnickare, en yrkesgrupp som representerar majoriteten av våra vibrationspatienter. Totalt 200 snickare vid större byggföretag kommer att få svara på en enkät och genomgå en undersökning av handfunktionen. Enkäten belyser hälsotillstånd och aktuell/historisk exponering för vibrerande verktyg. En kontrollgrupp med 100 målare får besvara samma enkät och undersöks på samma sätt. Aktuell exponering under en arbetsdag kommer även att beräknas hos 50 av snickarna, utifrån direkt mätning på verktygen och mer ingående intervju om arbetssätt. För att se om urvalet är representativt, får samtliga snickare vid företagen samt 300 snickare anslutna till Byggnads vid mindre företag svara på en enklare enkät om vibrationsexponering och hälsotillstånd. Vi kommer att börja med NCC men flera andra byggföretag har visat intresse.

Med studien vill vi ta reda på hur stor andel av snickarna som har en vibrationsskada och hur det påverkar deras arbetsförmåga. Vi vill även se hur stor exponering för vibrerande handverktyg snickare vid större byggföretag har, och jämföra det med gällande lagstiftning. Genom att belysa det aktuella läget inom byggnadssektorn hoppas vi få igång förändringar för att bevara arbetarnas hälsa.

Text: EVA TEKAVEC