Bättre än allmänt välmenande pekpinnar

2016-01-15
Ett nytt internetbaserat projekt, PriusHealth, ska hjälpa patienter med diabetes typ 2 till en mer hälsosam livsstil:
- Den tid är förbi när jag som läkare kan tala om för patienterna hur de ska äta och träna och ta för givet att det ska fungera. Goda råd om livsstil måste vara individanpassade, i linje med den enskildes önskemål och förutsättningar, säger diabetesläkaren och forskaren Anders Rosengren som ligger bakom PriusHealth.
Läs mer