Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Bättre än allmänt välmenande pekpinnar

2016-01-15

– Den tid är förbi när jag som läkare kan tala om för patienterna hur de ska äta och träna och ta för givet att det ska fungera. Goda råd om livsstil måste vara individanpassade, i linje med den enskildes önskemål och förutsättningar.
Så motiverar diabetesläkaren och forskaren Anders Rosengren det nya internetbaserade projektet, PriusHealth som ligger i startgroparna.

skarmavbild-2

PriusHealth är ett verktyg som gör det möjligt för patienten att använda sjukvården i vardagen, som möjliggör individanpassade lösningar för hälsa och livsstil och som ökar patientens inflytande.
– En viktig skillnad mot många andra av de tusentals hemsidor och appar på nätet som söker påverka livsstil är att i PriusHealth är patienten med och utvecklar verktyget från början, säger Anders Rosengren.
Därför ska han och hans grupp i ett första skede, under december 2015, bjuda in tusen diabetespatienter. I nästa steg, våren 2016, 10 000 deltagare.

När vården inte hinner med individuellt livsstilsstöd

De flesta har inte mer kontakt med vården är ett par timmar per år. Resten, mer än 8 000 timmar, ska patienten själv sköta sin diabetessjukdom. Och många känner sig ensamma med det arbetet.
– Vi vet att livsstil är en avgörande faktor för en bra sjukdomskontroll vid diabetes men tidigare studier vi har gjort visar att många upplever att det stöd till livsstilsförändringar som vården ger inte är i linje med patientens egna önskemål. Vården saknar tyvärr resurser för individuellt livsstilsstöd, säger Anders Rosengren och tillägger.
– Och är det så är det svårt att genomföra en varaktig förändring.

Hemsida för en mer hälsosam livsstil

Plattformen PriusHealth.org har övningar och information som hjälper deltagaren att förstå, och kanske omvärdera, sin livsinställning och sina prioriteringar för att nå en mer hälsosam livsstil.
Det kan handla om hitta ett nytt sätt att vara fysiskt aktiv som bygger på den enskildes fallenhet och intressen. Det kan vara att förstå, och kanske omvärdera, sin livsinställning, att prioritera sin tid annorlunda. Det kan var en ny syn på vad man äter. Det kan vara att försöka att minska stressen.

Satsning på personligare råd

De råd teamet bakom PriusHelth, diabetesläkare, psykologer och diabetessjuksköterskor, ger ska vara mer personliga än de generella råd vården i regel kan ge.
– Som det ser ut idag får färre än tio procent av diabetespatienterna en strukturerad utbildning i att hantera sin sjukdom vilket inte alls är bra. Ett internetbaserat verktyg gör det möjligt att nå så många fler, konstaterar Anders Rosengren och fortsätter.
– På sikt ska verktyget kommer deltagarna kunna dela med sig av sina egna erfarenheter, tipsa och motivera andra att försöka förbättra livsstilen. Vi vet att det upplevs positivt stötta andra och att det även ökar den egna motivationen, berättar Anders Rosengren.

Övningar och inspiration för hälsosam livsstil

Plattformen PriusHealth.org. har övningar och information som inspirerar deltagaren att förstå, och kanske omvärdera, sin livsinställning och sina prioriteringar för att nå en mer hälsosam livsstil.
– Hela idéen bygger på att det är patienten själv med ökad förståelse om hur viktig livsstilen är vid diabetes som är bäst lämpad att ta kontroll över sin sjukdom, säger Ander Rosengren.
Inom ramen för PriusHealth kommer det även att bedrivas forskning.
– Det kommer att bli ett fantastiskt verktyg för att ta reda på vad som i olika situationer fungerar bäst.

Huvudmän för PriusHealth är Region Skåne och Lunds Universitet men projektet är öppet för alla i Sverige.

Text: TORD AJANKI

Artikeln är tidigare publicerad på Lunds universitets hemsida.