Rollator eller inte på äldre dar

2014-11-28
En ny avhandling vid Lunds universitet kartlägger vilka faktorer som påverkar användningen av olika hjälpmedel hos äldre. Många faktorer bidrar till att bromsa eller uppmuntra användandet av hjälpmedel som exempelvis rollatorer. Det kan gälla allt från trendig design till hur sjukvården fördelar hjälpmedlen, bemötandet i bussen, höga trottoarkanter, brist på bänkar eller hur individen själv bedömer sin fysiska rörlighet.
Läs mer