Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Så mycket enklare med paddorna!

2014-06-10
anjamorell
Anja Morell, logoped vid DAHJM Dataresurscenter

Paddorna har blivit ett välkommet komplement för DAHJM Dataresurscenter, Region Skånes specialenhet inom Habilitering & Hjälpmedel. Dit kommer bland annat barn och ungdomar med funktionsnedsättningar för att få utprovat hjälpmedel för alternativ och kompletterande kommunikation. Sedan ett år tillbaka finns ett friare val av hjälpmedel där brukaren kan få tillgång till en surfplatta med lämpliga applikationer som komplement till traditionellt sortiment – och det har blivit ett populärt val som förenklat tillvaron för många!

– Processen har blivit mycket smidigare, säger Anja Morell, logoped vid DAHJM Dataresurscenter

– De datorer och specialprogramvaror som finns i det ordinarie hjälpmedelssortimentet kräver i regel ganska goda datorkunskaper av anhöriga och assistenter för att kunna använda hjälpmedlet så som man har tänkt sig. En del har valt att avstå från samtalshjälpmedel av den anledningen.

Dyrt med anpassad dator

En särskilt anpassad dator som köps från hjälpmedelsföretag kostar mellan 30 000 och 50 000 kronor i inköp för Region Skåne, som sedan lånar ut den och står för service. Surfplattorna går på drygt en tiondel och kan köpas direkt i vanlig affär. Handläggaren på DAHJM skriver ut en rekvisition som brukaren använder för att själv göra inköpet. Användaren äger därefter surfplattan och får själv stå för support och service av den. Det är ett nytt sätt att hantera hjälpmedel på som överlag upplevs som positivt, enligt en utredning från DAHJM.

– Att tekniskt sett göra iordning en surfplatta som samtalshjälpmedel är också betydligt enklare: i regel handlar det om att ladda ner en applikation och därefter göra en del anpassningar i appen så att brukaren får tillgång till de ord och fraser  som behövs i brukarens olika vardagssituationer, säger Anja Morell.

Fler brukare har surfplattorna

Applikationer som lämpar sig för kommunikationshjälpmedel finns numera i Region Skånes hjälpmedelssortiment. De förskrivs och hämtas från en särskild regionportal. Brukaren får en länk och laddar enkelt ner appen själv.

– Det är fler brukare som har ett samtalshjälpmedel idag tack vare att surfplattorna är så mycket lättare att använda. Och anhöriga och assistenter är mer kunniga och delaktiga i att välja och ta fram lämpliga verktyg också, det blir i högre grad ett kunskapsutbyte än vad som var möjligt förut, avslutar Anja Morell

Det som började som ett projekt 2013 kommer nu att fortsätta. Det kommer dock även i fortsättningen att förskrivas traditionella samtalshjälpmedel till de brukare som har mest hjälp av dem.

Text och bild: ANNA-MI WENDEL