Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Webb-föreläsningar om diabetes

2016-05-10

Inspelningen är från diabeteskvällen ”Diabetes förr och nu”  i Malmö den 5 april 2016.

Typ-1 diabetes igår, i dag och imorgon

Föreläsning av professor Åke Lernmark, Lunds universitet

 

Vem får vilka hjälpmedel, och hur det påverkar diabetesvården?

Föredrag av diabetessjuksköterskan Marianne Lundberg vid Skånes universitetssjukhus.