Att bota svår epilepsi genom operation, en underutnyttjad behandling

2022-11-12
Vid svår epilepsi är kirurgi den enda botande behandlingen. Kristina Källén och hennes forskargrupp undersöker nya metoder för att avgränsa var det epileptiska anfallets startar i hjärnan liksom av den grupp av överaktiva nervceller som skickar ut felaktiga och skadliga signaler och som ska tas bort. De använder avancerade tekniska metoder som visualiserar inte bara hjärnans struktur utan även dess funktion. Deras resultat har minskat risken för komplikationer och förbättrat den preoperativa rådgivningen avseende risk-nytta.
Läs mer