Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Att bota svår epilepsi genom operation, en underutnyttjad behandling

2022-11-12
Illustration: iStock/drnn

Kristina Källén installerades som professor i klinisk medicin med inriktning mot neurologi vid Lunds universitet i oktober 2022. Nedan skriver hon själv om sin forskning.

Den mänskliga hjärnan och sjukdomen epilepsi är fascinerande. Epilepsi är som ett öppet fönster till hjärnans inre, eftersom anfallens karaktär kan lära oss mycket om hjärnans uppbyggnad och funktion. Efter min utbildning i USA valde jag att kombinera en fördjupning inom kliniskt arbetet med epilepsikirurgi, den enda botande behandlingen för svår epilepsi. Forskningen har under hela min karriär varit integrerad med mitt arbete på sjukhuset, för det är i den situationen man förstår vilka kunskapsgap som finns och hur patienterna uppfattar mervärdet av en vårdinsats.

Min forskargrupp består av personer med olika kompetens: neurologer för barn och vuxna, neurokirurger, neurofysiologer, röntgenläkare, neuropsykologer och hälsoekonomer. I våra studier undersöker vi nya metoder för att avgränsa var det epileptiska anfallets startar i hjärnan liksom av den grupp av överaktiva nervceller som skickar ut felaktiga och skadliga signaler och som ska tas bort.

Vi använder avancerade tekniska metoder som visualiserar inte bara hjärnans struktur utan även dess funktion. Funktionell magnetkamera (MR), ultrahögupplösande 7 Tesla MR och stereo-EEG med djupelektroder instuckna i hjärnan är tre exempel. Vi följer upp våra patienter under lång tid efter operationen för att säkerställa att resultaten motsvarar vad vi utlovat samt att situationen är stabil över många år. Anfallsfrihet som varar livslångt är målet med den epilepsikirurgiska behandlingen.

Våra resultat har minskat risken för komplikationer och förbättrat den preoperativa rådgivningen avseende risk-nytta. Vi arbetar på bred front för att förbättra utredningsresultaten vid epilepsioperationer både för den som själv har sjukdomen, för de anhöriga och för en förbättrad kostnadseffektiv vård som gynnar hela samhället.

Text: Kristina Källén, professor vid Lunds universitet
Från broschyren: ”Professorsinstallation 28 oktober 2022″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.