Att bota svår epilepsi genom operation, en underutnyttjad behandling

2022-11-12
Vid svår epilepsi är kirurgi den enda botande behandlingen. Kristina Källén och hennes forskargrupp undersöker nya metoder för att avgränsa var det epileptiska anfallets startar i hjärnan liksom av den grupp av överaktiva nervceller som skickar ut felaktiga och skadliga signaler och som ska tas bort. De använder avancerade tekniska metoder som visualiserar inte bara hjärnans struktur utan även dess funktion. Deras resultat har minskat risken för komplikationer och förbättrat den preoperativa rådgivningen avseende risk-nytta.
Läs mer

Gelatin påskyndar läkning av blodhjärnbarriären vid akut hjärnskada

2017-11-09
Det är sedan tidigare känt att gelatinbeklädda elektrodimplantat orsakar mindre skada i hjärnvävnaden än vad elektroder utan gelatinhölje gör. Lundaforskare har nu visat att mikrogliacellerna, hjärnans renhållningsceller, och de enzymer som cellerna använder vid städningen, ändras när gelatin är närvarande.
– Kunskapen om gelatinets gynnsamma effekter kan få betydelse vid hjärnkirurgi, men även vid utveckling av hjärnimplantat, säger forskarna bakom studien.
Läs mer

Tema Nano: Att lyssna på hjärnan med bättre precision och mindre skada

2016-01-11
För att bättre förstå hur hjärnan fungerar och vad som händer när den drabbas av sjukdomar behöver vi kunna lyssna på den. Vi får inte skada den samtidigt som vi måste ha koll på vilka hjärnceller som vi faktiskt lyssnar på. Med ökad precision kan vi också stimulera hjärnan t.ex. för att hämma skakningar vid Parkinsons sjukdom. Snart finns hjärnelektroder som faktiskt uppfyller dessa krav.
Läs mer