Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Syrgasbehandling vid hjärtinfarkt kan vara fel

2011-03-01
ambulans
Foto: Annika Hörlén

Forskare från Skånes universitetssjukhus i Lund och Lunds universitet vill få fram mer kunskap om syrgasbehandling vid hjärtinfarkt. Just nu finns det en stor kunskapslucka på området, berättar Ulf Ekelund som är docent och överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

– Vi har tidigare gjort studier på friska frivilliga och sett att om de får syrgas minskar paradoxalt nog mängden syre i blodet. Hjärtats pumpning minskade hos dessa personer med 10 % och blodflödet i kranskärlen minskade med 20 %.

Vilken effekt har syrgas vid hjärtinfarkt?

Nu vill Ulf Ekelund gå vidare med den här forskningen och studera vilka effekter syrgas har hos hjärtinfarktpatienter. Det är rutin att ge syrgas i ambulansen in till sjukhuset, men det har aldrig gjorts någon egentlig studie kring effekterna av det.

– En av orsakerna till att man ger syrgas till hjärtinfarktpatienter är att man har trott att det minskar skadorna av en hjärtinfarkt om man tillför det som saknas – syre. Men det finns inga bevis för att det verkligen är så.

Ulf Ekelund berättar att han hoppas att studien ska kunna komma igång till hösten, om man hinner få fram den finansiering som behövs till dess.

Ta hjälp av avancerad MR-teknik

Studien är tänkt att genomföras i samarbete med Hjärt-MR gruppen i Lund. Genom att använda avancerad MR-teknik kan forskarna i detalj se hur en hjärtinfarkt utvecklas.

Om man har en stor hjärtinfarkt på gång beror det ofta på att ett kärl är igensatt så att hjärtmuskeln inte får tillräckligt med syre och inte längre kan arbeta som den ska. Genom ballongvidgning kan man undvika skador på hjärtat genom att blodkärl öppnas upp och blodflödet släpps på igen.

– Med hjälp av MR-tekniken kan vi få en bild av hur stor del av hjärtmuskeln som är hotad av syrebrist och hur hjärtinfarkten utvecklas, berättar Ulf Ekelund.

– Det vi vill göra är att studera storleken på hjärtinfarkten hos patienter som fått syrgas i ambulansen in till sjukhuset och jämföra med dem som inte fått det. Antingen kan syrgasen mildra effekten av hjärtinfarkten, eller så spelar kanske inte syrgasen någon roll alls för hjärtinfarktens storlek. Det kan till och med visa sig att syrgasen gör att det blir sämre. Det vill vi ta reda på.

Text: NINA HULT

Hör också Ulf Ekelund berätta mer i ett inslag från TV4 Nyheterna från 25 januari 2011: