Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Syrgasbehandling läker kroniska fotsår hos diabetiker

2010-09-02

syrgasmask

Kroniska fotsår är en vanlig komplikation till diabetes. Nu visar en kommande avhandling att syrgasbehandling förbättrar läkningen.

I Sverige tvingas omkring 700 personer om året genomgå underbensamputation som en följd av dålig sårläkning och allvarliga sårinfektioner. När läkaren Magnus Löndahl behandlade patienterna med syrgasbehandling i tryckkammare förbättrades både läkning och livskvaliteten hos personer med diabetes.

Dubbelt så många läker

Patienterna går in i en kammare och andas syrgas via syrgasmask. Varje behandlingssession varar i 90 minuter och en behandlingsserie omfattar vanligen 40 behandlingar.

– Resultaten är mycket lovande. Studien är den hittills största studien som utvärderar behandlingseffekten av tryckkammarbehandling på sårläkning hos patienter med diabetes. Hälften av patienterna fick placebo. Vid uppföljningarna hade dubbelt så många kroniska fotsår läkt hos de patienter som fick behandling i tryckkammare, säger Magnus Löndahl.

Koppling till hjärtfunktion

Studien visar också att kroniska diabetesrelaterade fotsår är starkt kopplad till försämrad hjärtfunktion.

– Det innebär att man alltid bör överväga förebyggande läkemedelsbehandling mot hjärt-kärlsjukdom hos dessa patienter. Just nu arbetar vi också med utvärdering om tryckkammarbehandling kan minska kardiovaskulära sjukdomar och dödlighet, säger Magnus Löndahl.

– Även om vi i sjukvården generellt blivit mycket bättre på att behandla diabetesrelaterade fotsår är andelen allvarliga komplikationer och amputationer så hög att nya behandlingsmetoder krävs.

Text: KATRIN STÅHL

Foto: Dreamstime

Tidigare publicerad i Nyhetsbrev för massmedia (nr 4, 2010) från Skånes universitetssjukhus, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Labmedicin Skåne och Psykiatri Skåne.