Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Svensk upptäckt kan leda till ny strokemedicin

2011-02-17

Behandlingsmöjligheterna efter en stroke har länge varit begränsade till timmarna efter ett anfall. Skadorna efter det stoppade blodflödet till hjärnan har setts som definitiva. Hjärnforskare vid Lunds universitet har nu upptäckt en substans som öppnar upp för behandlingar upp till två dagar efter stroke.

nätverk av neuroner, nervceller
Foto: Dreamstime

Idag finns endast trombolys som akutbehandling för stroke. Det är ett blodförtunnande läkemedel som endast hinner fram till cirka tio procent av strokepatienter i tid för att hindra bestående skador. För övriga patienter finns inga andra effektiva läkemedel som minskar förlusten av hjärnfunktion efter en stroke.

Stärker självläkande funktioner

Forskare vid laboratoriet för experimentell hjärnforskning i Lund har tillsammans med amerikanska forskare upptäckt ett ämne som förstärker hjärnans självläkande funktioner efter stroke. Det har länge varit känt att personer som drabbats av en stroke kan åter få viss förlorad funktion under det första halvåret. Neuroforskare Tadeusz Wieloch och hans kollegor har hittat ett sätt att aktivera ett protein i hjärnan, sigma-1-receptorn, som spelar en avgörande roll i hjärnans återhämtning under den kritiska perioden efter skadan.

Studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Brain, tog sin början i försök med råttor. Djuren utsattes för stroke och placerades sedan i olika miljöer, en särskilt stimulerande bur, sk berikad bur, med flera nivåer av rör, bjälkar och stegar, och en vanlig bur.

Tadeusz Wieloch

– Efter att ha gjort en genanalys av råttor som vistats i vanlig bur och de som befunnits i en berikad bur fann vi att många gener aktiverades av den berikade miljön. En av dessa gener kodade för proteinet sigma-1 receptor. Vi testade sedan att injicera råttor med just den substans som aktiverade sigma-1 receptorn och såg att de råttorna återfick sin funktion snabbare än de obehandlade djuren, berättar professor Tadeusz Wieloch

Stimulerar tillväxten av nervutskott

Tanken är alltså att på biokemisk väg återskapa och förstärka hjärnans naturliga svar på en berikande miljö. Genom en injektion av den aktiverande substansen stimuleras bland annat tillväxten av nervcellernas utskott. Den svenska grundforskningen, inledd för över femton år sedan, har lett till att ett japanskt läkemedelsföretag nyligen inlett kliniska tester på strokepatienter.

– Vi är väldigt glada att vår forskning om stroke här i Lund har gått hela vägen från våra experiment i laboratoriet till en internationell klinisk prövning, berättar Tadeusz Wieloch.

– Detta är ett ypperligt exempel på vilken betydelse god grundforskning har för att vi ska nå ända fram till studier i hälso- och sjukvården och slutligen nya och bättre behandlingsmetoder.
Det exemplifierar också att det inom medicinsk forskning är en lång väg från experimentella studier till resultat som kommer patienterna till del, säger Tadeusz Wieloch.

Text: JENS PERSSON

Artikeln är ett pressmeddelande från Lunds universitet 17 februari 2011