Ny behandling minskar hjärnskador efter stroke

Share |

 

Kontraströntgen av hjärnans blodkärl

Foto: Dreamstime

Efter tre timmar har läkarvetenskapen i dag ingen effektiv behandling att erbjuda strokedrabbade. Men nu har forskare i Lund hittat en substans som avsevärt kan lindra den skada som uppstår i hjärnan vid ett slaganfall.

Varje år drabbas 30 000 personer av stroke, 85 procent av dem får en blodpropp och 15 procent får en blödning då ett blodkärl brister. Komplikationerna är många efter en stroke som kan ge men för livet.

Halverar skadorna

Forskarna har sett att i samband med en stroke dras blodkärlen i hjärnan samman vilket stryper blodförsörjningen. Det gör att hjärnskadan förvärras. Det nya preparatet förhindrar att blodkärlen drar ihop sig.

Professor Lars Edvinsson tror att det nya preparatet kan halvera skadorna efter den vanligaste formen av stroke som är blodpropp.

Prövas inom kort

– De skulle få lättare att komma tillbaka till ett normalt liv. Kanske inte bli beroende av massa vårdinsatser och kanske kunna bo hemma, säger Lars Edvinsson till Ekot.

Om tidsplanen håller kan det nya medlet börja prövas på patienter redan nästa år.

8 kommentarer till “Ny behandling minskar hjärnskador efter stroke”

 1. Anonym skriver:

  Undrar om det den här nya metoden kan tillämpas till patienter som har fått hjärnskador efter anoxia från en hjärtinfarkt?

  Kan Du hänvisa mig till information källor i linje med det fallet?

  Tacksam för hjälpen

  • Eva Bartonek skriver:

   Vi har ännu inte analyserat på försöksdjur denna fråga.
   Det är ett framtida intressant område

   Mvh
   Lars Edvinsson

 2. Anonym skriver:

  Kan den nya medicinen även ha någon verkan på patienter som drabbats för ca: 3veckor sedan eller en längre tid.Min pappa fick en stor stroke på fars dag 2010 vänster sida.

  • Eva Bartonek skriver:

   Min gissning är att den inte har det utan den är designad att verka akut och då reducera/förhindra att skadan blir så stor.
   MVH
   Lars Edvinsson

 3. Anonym skriver:

  Fick stroke den 23 juli och kom hem den 2:a aug. att slippa sjukhuset trots att det var bra vård. <vila som jag knappast fick på sjukhuset får jag hemma liksom full stimulans. Nu undrar jag vilka maträtter, värme eller annat som är skadlig resp. nyttigt. Slutade röka – naturligtvis

 4. Eva Bartonek skriver:

  Vi på redaktionen har inte möjlighet att svara på enskilda patientfrågor men jag skulle vilja hänvisa dig till en webbsida som drivs av Medicinska fakulteten, Avdelningen för hjärnforskning
  http://www.med.lu.se/plain/klinvetlund/laboratoriet_foer_experimentell_hjaernforskning/strokeforskning_ger_svar

 5. Anonym skriver:

  Jag har funderingar runt min stroke, en trombotisk propp i hjärnstammen. Jag fick stroken vid 65 års ålder, 5 dagar efter jag började ta blodtrycksänkande.

  Jag har efteråt läst att åldrande av blodkärlen ökar risken för sådan stroke (trombotisk) där det spontant bildas en propp lokalt i hjärnan. Nu får jag Trombyl för att förebygga ny stroke (Samt blodtrycksänkande). Det finns uppgifter att denna typ av stroke är den som är vanligast att få i sömnen med anledning av att blodtrycket är lägre då. Dessutom stod det som biverkan på medicinen (enalapril) att stroke kan vara en bieffekt.

  Min fundering är; borde man inte för säkerhets skull få trombyl innan man börjar med blodtrycksänkning om man är över t ex 60 år vid tidpunkten för introduktion av blodtrycksänkande medicinering.

  Det vore intressant med en enkät som t ex frågar trombotiska patienter om tiden mellan stroke och blodtrycksmedicinering. Det kan ju ev vara en tillfällighet i mitt fall. Men om det inte är det……..

  • Eva Bartonek skriver:

   ”Högt blodtryck, hypertoni är den enskilt viktigaste riskfaktorn för stroke och en aktiv behandling av alla patienter med hypertoni är en mycket viktig åtgärd för att förhindra stroke både i form av blodproppar och blödningar i hjärnan. Hos en patient med förträngningar i hjärnans blodkärl kan det vara riskabelt att snabbt och kraftigt sänka blodtrycket eftersom området som försörjs av blodkärlet då kan drabbas av blodbrist.

   Hos en patient som inte haft symtom på blodbrist i hjärnan i form av TIA-attack eller tidigare stroke är emellertid risken så pass liten att man inte kan motivera utredning för att ta reda på om det finns förträngningar innan man börjar sänka blodtrycket. Inte heller kan man motivera att ge Trombyl (vars effekt är att förhindra blodplättar att bilda blodpropp) till alla patienter som sätts in på blodtryckssänkande behandling. Om det finns en grupp av patienter (t ex över en viss ålder) med hypertoni där det är motiverat att lägga till Trombyl när man sätter in blodtryckssänkande medel är, så vitt jag vet inte känt. För att visa sådana effekter skulle det nog krävas en mycket stor studie då risken för propp är liten och den skyddande effekten av Trombyl begränsad.”

   Hälsningar
   Tobias Cronberg
   Biträdande Överläkare
   Neurologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus

Lars Edvinsson

Lars Edvinsson, professor i invärtes medicin vid Lunds universitet och överläkare vid Akutkliniken Skånes universitetssjukhus Lund

RELATERAT MATERIAL

Läs mer

Lundaforskare kan lindra strokeSydsvenskan 4 juni 2010

Brinner för hjärnans blodkärlHjärt-Lungfondens tidning Forskning för hälsa nummer 2, 2010.

Ny behandling mot stroke upptäckt?

Frågor och svar om stroke, Laboratoriet för experimentell hjärnforskning vid Lunds universitet

Sjukvårdsrådgivningen om stroke

Vårdalinstitutet om stroke

Webb-radio

Nytt preparat minskar hjärnskador efter strokeEkot 4 juni 2010

Webb-tv

Stroke - på ett ögonblickKunskapskanalen 5 maj 2010 (tillgänglig t.o.m. 5 november 2010)

AKUT-testet från Hjärt-Lungfonden: Lär dig varningssignalerna vid stroke

Ansiktet hänger. Förlamning i ansiktet?

Kroppsdel. Ena armen kan inte hållas i luften 10 sek.

Uttal. Språket är sluddrigt och orden kommer fel.

Tiden är dyrbar.

Ring omedelbart 112

Vetenskaplig information

Medicinska fakultetens forskningsdatabas

Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

Universitetshuset i Lund. Foto: Mikael Risedal
Nya professorer vid Medicinska fakulteten ht 2014
Röntgenbild av knä. Foto: Colourbox
Benskörhet drabbar många
Ny mekanism för att reparera hjärnan efter stroke
Ny mekanism för att reparera hjärnan efter stroke
Stressrelaterad diabetes kan behandlas
Stressrelaterad diabetes kan behandlas

Vad forskar du om?