Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Mammografiscreening av bröstcancer hos överviktiga kvinnor

2012-11-19
mammografi
Foto: Colourbox

Övervikt gör det svårare för kvinnor att upptäcka cancertumörer i brösten. Mammografiscreening kan då vara extra viktig för att öka chansen att upptäcka tumörer tidigt.

Övervikt hos kvinnor som kommit i klimakteriet är en sedan tidigare känd riskfaktor för bröstcancer. I en avhandling som Åsa Olsson nyligen lade fram vid Lunds universitet har hon bl.a. undersökt om överviktiga kvinnor kan ha särskild nytta av mammografiscreening, och ifall dödligheten i bröstcancer är högre bland dessa kvinnor.

– Resultaten visar på betydelsen av att ta individuell hänsyn vid mammografiscreening. Man kan till exempel särskilt uppmuntra överviktiga och andra grupper av kvinnor som det är extra angeläget att nå, säger Åsa Olsson, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö samt specialistläkare i kirurgi vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Går att upptäcka med röntgen

Studierna baseras på ett stort antal kvinnor i Malmö med invasiv bröstcancer, dvs. elakartade tumörer som sprider sig.

mammografibild
Foto: Colourbox

En av slutsatserna är att överviktiga kvinnor som inte bjudits in till mammografi hade större tumörer än de normalviktiga kvinnor som inte heller bjudits in till screening.

Cancern hade dessutom oftare spridits till körtlar i armhålan. Bland de allra mest överviktiga kvinnorna, som inte bjudits in till screening, var även dödligheten i bröstcancer högre än bland normalviktiga som inte bjudits in.

– Överviktiga kvinnor har i regel större bröst. Det kan då vara svårare att känna mindre tumörer i brösten. Däremot är det oftast enkelt att upptäcka tumörerna vid röntgen eftersom brösten innehåller mer fett, förklarar Åsa Olsson.

Bland kvinnor som bjudits in till screening syntes däremot ingen skillnad kopplad till kvinnornas vikt, varken i tumörernas utveckling eller dödligheten i bröstcancer.

Svårare upptäcka tumärer i täta bröst

Åsa Olsson undersökte även täta bröst, dvs. bröst som innehåller mycket körtel- och stödjevävnad, och det visade sig att dessa kvinnor hade förhöjd risk att dö i bröstcancer. Täta bröst är vanligt hos yngre som ännu inte kommit i klimakteriet, men även hos kvinnor som genomgår östrogenbehandling i övergångsåldern.

Det är svårare att upptäcka tumörer i täta bröst med mammografi, och i forskningsstudien gick det inte heller att peka på att inbjudan till screening hade någon betydelse för överlevnaden i bröstcancer.

– Här skulle man kunna hjälpa kvinnorna genom att satsa på fortsatt utveckling av nya röntgen- och undersökningsmetoder, menar Åsa Olsson.

Text: BJÖRN MARTINSSON

Nyhet från Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet, 12 november 2012.