Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Störd cellkommunikation kan ligga bakom hudcancer

2013-09-05

Fel i cellernas kommunikation kan vara en viktig anledning till att hudcancer uppstår.

I en ny avhandling från institutionen från laboratoriemedicin i Malmö vid Lunds universitet har två hudproteiner undersökts. De ingår i signalkedjan för melanocyterna, celler som är specialiserade på att producera hudens skyddande pigment.

Det är när melanocyterna tillåts dela sig okontrollerat som melanom kan uppstå, en cancerform som ökat kraftigt på senare år.

– Att hastigt växla mellan låg och hög solintensitet är den värsta typen av solexponering för huden. Tyvärr innebär nordbors sol- och resvanor ofta just detta och många har dessutom känslig hud, förklarar doktoranden Bengt Phung och fortsätter:

– Det finns i dagsläget varken läkemedel eller behandling som fungerar effektivt när hudcancer metastaserat. En del nyare, lovande behandlingsformer som provats har också lett till att melanocyterna utvecklat resistens, därför är fortsatt forskning viktig.

Annat mönster än i tidigare forskning

De båda proteinerna i fokus har beteckningarna KIT respektive MITF. KIT är en receptor på melanocytens ytskikt som tar emot signaler och skickar dem vidare in i cellen där de påverkar cellens tillväxt. MITF är en transkriptionsfaktor som påverkar utveckling och funktion hos melanocyten.

Det är vanligt att det förekommer störningar i kommunikationen mellan KIT och MITF i samband med hudcancer. Även mutationer förekommer. Det återstår dock arbete för att begripliggöra hur störningarna och mutationerna uppstår och i vilken grad de har något med uppkomsten av hudcancer att göra. Det är detta som Bengt Phung undersökt närmare.

Tidigare forskning har dragit felaktiga slutsatser om MITF:s fosforylering* som är ett av de sätt som cellens signalering kan ske på. Phung och hans forskarkolleger har istället visat att MITF kanske har en annorlunda roll vid utvecklingen av melanocyter och melanom än man tidigare trott.

– Det är stimulerande. Att visa att det förhåller sig annorlunda och därmed bidra till en omvärdering av det som tidigare utgjort grunden för forskningen är bland det viktigaste som finns, menar han.

Värdet av cellgiftsbehandling kan bedömas

Bengt Phung har bl.a. även undersökt KIT-receptorns yttersta del och visat hur längden på den genom olika processer kan påverka melanomcellernas överlevnad i närvaro av cellgifter.

– Denna kunskap kan efter mer forskning eventuellt användas för prognossyfte, för att bedöma hur väl patienten kan förväntas svara på cellgiftsbehandling, berättar han.

I en annan del av avhandlingen som främst har genomförts av kolleger på University of Iceland i Reykjavik och European Molecular Biology i Hamburg har MITF:s uppbyggnad och utseende undersökt genom s.k. röntgenkristallografi, vilket har lett till ökad kunskap om bl.a. hur proteinet binder till DNA och hur vissa typer av mutationer hämmar dess funktion.

* Fosforylering är en biokemisk reaktion som via olika processer på molekylnivå påverkar proteinets aktivitet, stabilitet och förmåga att samspela med andra proteiner.

Text och foto: BJÖRN MARTINSSON